Elements:Gasses/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский

Gazy są lekkimi elementami, które mają niewielkie przyciąganie grawitacyjne, nie mają go, lub wznoszą się (jak para wodna).

GAS Gaz

Opis: "Rozprasza się szybko i jest palny. Upłynnia się w OIL pod ciśnieniem."

Temp: 24°C

Palny gaz. Może być wytworzony poprzez:

Bombardowanie OIL strumieniem neutronów. Bombardowanie DESL neutronami. Podgrzewanie OIL i/lub umieszczenie go w niskim ciśnieniu (popatrz na informacje o OIL).

Jeśli ciśnienie P jest > 6.00, gaz zamieni się w OIL, jednak nie pozostanie w tym stanie, chyba że ciśnienie zostanie podtrzymane.

WTRV Para wodna

Opis: "Para wodna. Wytworzona poprzez podgrzanie wody."

Temp: 122.00 C

Para wodna. Zostaje wytworzona kiedy woda zostanie podgrzana powyżej 99.86 stopni C (Słona woda musi być podgrzewana dalej, do 109.86 stopni). Kiedy woda zostanie gwałtownie zagotowana, para może wytworzyć bardzo wysokie ciśnienie. Para wodna skondensuje się w wodę destylowaną, gdy zostanie schłodzona, lub zostanie poddana wysokiemu ciśnieniu. Gdy WTRV w temperaturze T-stopni C, doświadczy P-ciśnienia, to zamieni się w DSTW, następująco: T < 97.86 + 2P , kiedy P jest > -49.93. Jeśli WTRV doświadcza ciśnienia < -49.93, to ulega sublimacji (gaz >> ciało stałe, bez przechodzenia przez stan ciekły), formując RIME, który jest inną formą lodu w The Powder Toy. Kiedy RIME zostanie poddany działaniu elektryczności (SPRK), to staje się FOG (popatrz RIME i FOG by uzyskać więcej informacji).

ACID w kontakcie z parą, zamieni parę w wodorotlenek sodu.

PLSM Plazma

Opis: "Plazma, ekstremalnie gorąca."

Temp: 10000.00 C

Ekstremalnie gorący gaz o temperaturze 10,000 stopni Celsjusza. Plazma może być wytworzona, gdy ogień (FIRE) zostanie podgrzany do temperatury ok. 2500 stopni, używając prądu na gaz szlachetny (ale o temperaturze niższej niż 1000 stopni), lub równolegle aktywując electrodes, co spowoduje powstanie łuku plazmy. Plazma ma podobne właściwości jak ogień.

NBLE Gaz szlachetny

Opis: "Gaz szlachetny. Rozprasza się i przewodzi prąd elektryczny. Jonizuje się w plazmę, gdy napotka elektryczność."

Temp: 24.00

Jonizuje się w plazmę, gdy zostanie poddany działaniu prądu, lecz plazma będzie miała tylko ok. 1600 stopni Celsjusza, ale z każdym kolejnym porażeniem, generowana plazma staje się gorętsza. NBLE trwa bez przerwy i nie znika, gdy jego życie (life) się wyczerpie. Gaz szlachetny produkuje niewielkie ciśnienie do momentu, w którym otaczające ciśnienie wynosi ok. 3.5. NBLE jest drugim etapem w procesie fuzji termojądrowej.

FUZJA: Kiedy NBLE poddany jest ciśnieniu 100 i temperaturze 5,000 stopni, to zamieni się w plazmę i wypuści 1 neutron, 1 foton (koloru czerwonego) i 1 cząsteczkę dwutlenku węgla. Wygeneruje również 50 ciśnienia a temperatura wokół wzrośnie gwałtownie.

SMKE Dym

Opis: "Dym, wytworzony przez ogień."

Temp: 342.00

Dym pojawia się po "zimnym" spalaniu, kiedy ogień zostanie schłodzony do niskiej temperatury. Podgrzewa elementy, z którymi wchodzi w kontakt i generuje niewielkie ciśnienie. SMKE może być zamieniony w tlen, gdy wchodzi w kontakt z PLNT. Dym ponownie zamienia się w ogień, gdy zostanie podgrzany do temperatury > 351 stopni. Dym wytworzony w wyniku spalania zniknie po jakimś czasie, natomiast wytworzony bezpośrednio przy pomocy przucisku myszy nie zniknie.

OXYG Tlen

Opis: "Tlen. Z łatwością się zapala."

Temp: 22.00

Bardzo łatwopalny gaz. Tlen skrapla się w Ciekły tlen poniżej -180.00 C, lub pod bardzo wysokim ciśnieniem (>100.00). Płomień wytworzony przez tlen jest dość gorący, ale nie jest w stanie stopić metalu. Tlen może zostać wytworzony, kiedy SMKE lub CO2 zostanie pochłonięty przez PLNT, co symuluje fotosyntezę. W połączeniu z wodorem, tlen zamienia się w parę wodną (tlen i wodór muszą zostać spalone obok siebie). Innym sposobem na wytworzenie tlenu jest elektroliza wody.

FUZJA: Gdy OXYG zostanie wystawiony na działanie silnej Newtonowskiej Grawitacji, najwyżej możliwej temperaturze i ciśnieniu, to przemieni się w BMTL.

Uwaga: W prawdziwym życiu tlen nie może zostać podpalony. Tlen podtrzymuje spalanie, gdy jest w wysokim stężeniu. W rzeczywistości, spalanie jest tylko szybszą wersją utleniania.

CO2 Dwutlenek węgla

Opis: "Dwutlenek węgla. Ciężki gaz, opada w dół. Łączy się z wodą i zamienia się w suchy lód, gdy jest zimny."

Temp: 22.00

Ciężki gaz (w odniesieniu do innych gazów), który powoli opada w dół. Zamienia wodę w wodę gazowaną. Formuje suchy lód w temperaturze ok. -90 stopni. Gasi ogień.
Zostaje zamieniony w OXYG, kiedy wejdzie w kontakt z PLNT. Mimo iż jest gazem, to może przejść przez ścianę, która przepuszcza sypkie elementy.

FUZJA: Kiedy CO2 znajdzie się w ciśnieniu wynoszącym 200 i zostanie podgrzany do temperatury 9500 stopni, to utworzy wielką eksplozję, zamieniając się w plazmę i tworząc falę uderzeniową o najwyższej możliwej temperaturze i ciśnieniu w TPT. Wypuści również 1 NEUT, 1 ELEC i 1 OXYG.

CAUS Wodorotlenek sodu

Opis: "Żrący gaz, zachowuje się jak kwas."

Temp: 22.00

Żrący gaz zachowywujący się jak kwas. Dodany w wersji 63 beta. Pochłonie każdą cząsteczkę, którą pochłonie kwas. Wytwarza ciepło podczas niszczenia cząsteczek. Nie aktywuje materiałów wybuchowych, chyba że ciepło wytworzone przez tę reakcję aktywuje, lub zapali wspomniany ładunek wybuchowy. Kwas w kontakcie z parą spowoduje, że para zamieni się w ten żrący gaz. Materiały odporne na działanie kwasu, będą również odporne na działanie gazu.

FOG Mgła

Opis: "Mgła, została wytworzona, gdy prąd elektryczny przeszedł przez szron."

Temp: -30.00 C


Mgła zostaje wytworzona poprzez wysłanie prądu elektrycznego przez RIME. Po 100 klatkach od wyprodukowania mgły ze szronu, ta ponownie wróci do postaci szronu, lub gdy jej wartość życia (life) osiągnie zero. Mgła zamienia się w wodę lub parę wodną, kiedy jej temperatura w stopniach Celsjusza jest ⩾ 0.00. Patrz WATR i WTRV, by uzyskać więcej informacji, która cząsteczka uformuje się z mgły w poszczególnej sytuacji. To jest gaz i porusza się jak antymateria.
Może być również wytworzona, gdy BOYL wejdzie w interakcję zarówno z WATR lub z OXYG. Mgła była ukrytym elementem przed wersją 88.1.

BOYL Boyle

Opis: "Boyle, gaz zmieniający ciśnienie. Rozszerza się, gdy zostanie podgrzany."

Temp: 24.00

Gaz zmieniający ciśnienie. Podgrzej, by się rozszerzył, ochłódź, by się skoncentrował. Niepalny.

Wytwarza mgłę, gdy zostanie zmieszany z wodą. Wytwarza mgłę i wodę, gdy zostanie wymieszany z tlenem. Kiedy zostanie umieszczony w pojemniku z Uranem, to dojdzie do reakcji, w której BOYL się rozszerzy, wytwarzając ciśnienie, co spowoduje podgrzanie uranu, co natomiast spowoduje, że BOYL wytworzy więcej ciśnienia, itd. Ten proces często jest wykorzystywany w modelach elektrowni atomowej.

HYGN Wodór

Opis: "Wodór. Spalony z tlenem tworzy wodę. Ulega fuzji w wysokich temperaturach i ciśnieniu."

Temp: 22.00

Wodór działa tak samo jak tlen, ale kiedy napotka tlen i zostanie zapalony przy pomocy ognia, to spali się do postaci pary wodnej. Wodór nie ma również wpływu na ciśnienie i może mieć dotknąć kwarcu o temperaturze zera absolutnego. Spalanie wodoru generuje dużo ciepła. Ogień powstały ze spalania wodoru jest na tyle gorący, że może stopić część metali i innych materiałów.

FUZJA: Kiedy wodór jest w ciśnieniu równym 50 i zostanie podgrzany do 2,000 stopni, to zamieni się w plazmę, uwolni 1 neutron, 1 foton (koloru żółtego) i wygeneruje albo 1, albo 2 (to jest losowe) cząsteczki gazu szlachetnego. Wygeneruje również 50 ciśnienia i podniesienie nieco temperaturę wokół. UWAGA: Neutron + Elektron = Wodór, co oznacza, że proces fuzji może się sam kontynuować (to jest rzadkie). Protony też mogą być wyprodukowane jako efekt uboczny, z powodu reakcji: Wodór + Foton = Proton + Elektron. Dobrym sposobem na szybką i gwałtowną fuzję jest użycie THDR na cząsteczki wodoru.

Pomysł fuzji i jej przebieg został zasugerowany przez BoredInSchool i wykonany przez jacob1.

RFRG Chłodziwo

Opis: Chłodziwo. Podgrzewa się i skrapla pod ciśnieniem.

Temp: 22.00

Jest to jasnoniebieski gaz, który nagrzewa się, kiedy zostanie skroplony pod ciśnieniem 2.00 lub większym. Chłodzi się i ponownie wyparowuje pod ciśnieniem poniżej 2.00. Nie pali się. Może zostać rozbity przez neutrony na CAUS i GAS.