Elements:Electronics/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • español • suomi • 한국어 • polski • русский • 中文(简体)‎

Elektronika


Ta kategoria zawiera dużo elementów, które reagują z elektrycznością i zmieniają przez to swoje zachowanie lub w szczególny sposób przewodzą prąd do innych specjalnych elementów albo dzięki elektryczności dokonują wyjątkowych rzeczy. Większość z wymienionych tu elementów posiada unikalne właściwości, które są bardzo przydatne.

Naciśnięcie "Ctrl" + "+" sprawi, że wszystkie ładunki elektryczne (Spark) zostaną usunięte z ekranu a elementy, które go posiadały, zostaną przywrócone do swoich podstawowych stanów. Prąd może powrócić, jeśli na ekranie znajdują się substancje, które generują prąd.


METL Metal

Opis: Podstawowy materiał przewodzący. Możliwy dobrze stopienia.

Kolor: Ciemny szaroniebieski.

Przewodzi ładunek elektryczny. Można go stopić. Podgrzewa się do ok. 300 stopni, gdy iskry przez niego przechodzą. Topi się w ciekły metal (METL(LAVA)) w temperaturze 1000 stopni Celsjusza (1273.15 K).

SPRK Elektryczność

Opis: Elektryczność. Podstawa całej elektroniki w grze. Podróżuje wzdłuż przewodów i innych przewodzących substancji.

Kolor: Jasnożółty (świecący efekt).

Ten element jest podstawą całej elektroniki w grze. Bez niego cały ten dział i mnóstwo innych elementów nie ma sensu. To dzięki niemu można tworzyć skomplikowane urządzenia. To właśnie ten element umożliwia wielu innym substancjom działanie i nadaje rozgrywce nowy sens. Ten element jest jednym z najważniejszych w grze i to on pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości.

Pojedyńczy ładunek elektryczny. Nie może być umieszczony gdziekolwiek, tylko musi być postawiony na jakimś przewodzącym elemencie. Ładunek może podróżować przez większość przewodników co 8 klatek. Gdy przemieszcza się, pierwsze 4 klatki to pole aktywne (pokryte SPRK) a 4 kolejne klatki po przejściu pierwszego stanu przeznaczone jest na odpoczynek. Znaczy to tyle, że po przejściu iskry, muszą minąć min. 4 klatki, zanim element będzie mógł przyjąć kolejny ładunek. Wyjątek od tej reguły stanowi woda (WATR) i złoto (GOLD). Iskra wytwarza ciepło, gdy przechodzi przez większość kontaktów.

W większości przypadków prąd może być zablokowany przez izolator. Jeśli między przewodami znajdzie się izolator, to iskra nie przeskoczy między nimi. Wyjątkiem jest złoto (GOLD), które ignoruje obecność izolatora. Większość aktywowalnych elementów nie zostanie aktywowane przez izolator, jednakże niektóre to zrobią (jak PSTN). Niektóre elementy posiadają specjalne reguły o tym, w jaki sposób przewodzą prąd i do jakich substancji mogą go przekazać.

PSCN Silikon typu P

Opis: Silikon typu P przewodzi prąd do wszystkich przewodników.

Kolor: Rdzawy.

Przenosi ładunek elektryczny do wszystkich przewodników. Topi się w temperaturze 1414 stopni Celsjusza/1687.15K. Element utrzymuje stałą temperaturę, gdy przechodzi przez niego prąd. Pod wpływem prądu jego temperatura oscyluje między 25 - 45 stopni. Co więcej, PSCN chłodzi się do tej temperatury bardzo szybko pod wpływem elektryczności. Czyni go to dobrym materiałem chłodzącym i świetnie nadaje się do utrzymania przyjaznych temperatur. Rysując warstwę PSCN o grubości 1 piksela a pod spodem warstwę NSCN otrzymamy panel słoneczny, który zamienia PHOT w prąd. PSCN jest materiałem służącym przede wszystkim jako włącznik, który aktywuje inne elementy (takie, jak przełącznik lub zasilany klon). Wykorzystywany również w diodach.

NSCN Silikon typu N

Opis: Silikon typu N. Nie przewodzi prądu do silikonu typu P.

Kolor: Nieco jaśniejszy niż metal.

Istotą tego elementu jest odbieranie sygnałów/ładunków od innych przewodników. Zasady jego przewodzenia polegają na przyjmowaniu ładunków oraz nie przewodzeniu prądu do PSCN. Element służy przede wszystkim jako wyłącznik do dezaktywacji zasilanych elementów lub w diodach. Topi się w temperaturze 1414 stopni Celsjusza/1687.15K.

INSL Izolator

Opis: Izolator. Nie przewodzi ciepła i blokuje prąd elektryczny.

Kolor: Szary, z lekkim niebieskim odcieniem.

Izolator nie pochłania ani nie uwalnia ciepła do innych materiałów, przez co może być użyty do ochrony rzeczy wrażliwych na temperaturę. Warstwa grubości jednego piksela wystarczy, aby zapewnić osłonę przed temperaturą. Jednakże, izolator jest palny, więc należy być ostrożnym i to uwzględnić.

Izolator może być użyty do powstrzymania przepływu prądu między przewodami, które znajdują się mniej niż 2 piksele od siebie. Dzięki temu można mieć dwa przewody 1 piksel od siebie i jeśli między nimi będzie izolator, to prąd nie przeskoczy między nimi. W przypadku większości przewodników prąd nie przejdzie przez izolator. Wyjątkiem jest złoto (GOLD), które ignoruje obecność izolatora.

NTCT Termistor o współczynniku negatywnych temperatur

Opis: Półprzewodnik. Przewodzi prąd tylko, gdy jest gorący (ponad 100 stopni Celsjusza)

Kolor: Szary że zgniłozielonym odcieniem.

Przemiana: W temperaturze 1414 stopni topi się i zamienia w LAVA(NTCT).

Zachowanie:

Zawsze przewodzi prąd do PSCN i NSCN.

Zawsze przewodzi prąd z NSCN.

Odbiera ładunek elektryczny z PSCN, jeśli jest gorący (ponad 100 stopni Celsjusza).

Jeśli w pobliżu METL zostanie porażony prądem, to podgrzewa się do ok. 200 stopni.

Jeśli jest gorętszy niż 22 stopnie, to będzie się sam chłodził w tempie 2.5 stopni na każdą klatkę.

PTCT Termistor o współczynniku pozytywnych temperatur

Opis: Półprzewodnik. Przewodzi prąd tylko, gdy jest zimny (poniżej 100 stopni Celsjusza).

Kolor: Szary z ciemnozielonym odcieniem.

Ten element przewodzi prąd, gdy jest zimny (poniżej 100 stopni Celsjusza). Pozostałe właściwości są podobne do tych, które posiada NTCT. Topi się w temperaturze 1414 stopni (1687.15K). Potrafi się samemu ochładzać tak, jak to robi NTCT.

ETRD Elektroda

Opis: Elektroda. Tworzy warunki do powstania łuków plazmy (używać ostrożnie).

Kolor: Ciemnoszary.

Kiedy zostanie naładowana prądem elektrycznym, to znajdzie najbliższą elektrodę i wytworzy łuk plazmy między nimi, przy okazji przesyłając prąd dalej. Pamiętaj! Najlepiej jest używać maksymalnie 1 piksela w jednym miejscu. Nie powinno się tworzyć całych bloków ETRD. W przeciwnym razie, elektroda wytworzy okropną ilość plazmy w chaotyczny sposób, co bardzo spowalnia grę. Przy dużych ilościach tego elementu, ładunek będzie przekazywany chaotycznie i do różnych elektrod, przez co ładunek elektryczny może się zapętlić i zacząć generować plazmę w nieskończoność.

Elektroda nie reaguje na temperaturę i nie jest wrażliwa na ciśnienie.

BTRY Bateria

Opis: Generuje nieskończoną elektryczność.

Kolor: Ciemny żółtozielony.

Generuje prąd elektryczny bez przerwy i przekazuje go do większości przewodników. Sublimuje (ciało stałe w gaz), zamieniając się w plazmę w temperaturze 2000 stopni Celsjusza (2273.15K).

SWCH Przełącznik

Opis: Przewodzi prąd tylko, gdy jest włączony (PSCN włącza; NSCN wyłącza).

Kolor: Ciemnozielony (gdy jest włączony, to jest jasnozielony).

Przełącznik przewodzi prąd, gdy zostanie aktywowany przez PSCN. Przestanie przewodzić prąd, gdy zostanie wyłączony przez NSCN. Jeśli przełącznik jest ciemnozielony, to znaczy, że jest wyłączony i nie przewodzi prądu. Jasnozielony kolor świadczy, że jest włączony i może przewodzić prąd. Odpowiednio wykorzystany przełącznik może zostać użyty do budowy żarówki.

Może przewodzić z różną prędkością w zależności od tego, zkąd przybył ładunek, co jest w pewien sposób błędem gry. Gdy już zostanie postawiony, to będzie przewodził szybciej prąd, który przybył z lewego górnego rogu a będzie przewodził z normalną prędkością ładunki z innych stron.

INWR Przewód izolowany

Opis: Przewód izolowany. Nie przewodzi prądu do metali i półprzewodników.

Kolor: Rdzawo-szary (ciemniejszy niż PSCN).

Ten element nie przewodzi prądu do/z metali i półprzewodników. Przewodzi jedynie do/z NSCN i PSCN. Może być użyty jako przewód w miejscach, gdzie występują inne metale, które nie mają mieć styczności z prądem i gdy nie ma miejsca na dodatkową izolację.

TESC Cewka Tesli

Opis: Cewka Tesli! Wytwarza błyskawicę, gdy zostanie porażona prądem.

Kolor: Zgniłozielony.

Wytwarza LIGH, gdy zostanie porażona prądem. Rozmiar błyskawicy (a zatem i jej temperatura) zależy od wielkości pędzla, którym wytworzyliśmy cewkę Tesli. Element sam w sobie również przewodzi prąd, przez co można zrobić z niego przewód elektryczny.

INST Natychmiastowy przewodnik

Opis: Przewodzi prąd natychmiastowo. PSCN wpuszcza ładunek a NSCN go odbiera.

Kolor: Ciemnoszary (ciemniejszy niż ERTD).

Przesyła prąd natychmiast. PSCN przekazuje mu ładunek a NSCN go odbiera. Ma podobne właściwości, co ściana przewodząca. Gdy ładunek zostanie postawiony na tej substancji lub zostanie przekazany z PSCN, to cały blok pokryje się prądem. Nie topi się i nie niszczy pod wpływem ciśnienia.

WIFI WiFi

Opis: Bezprzewodowy przewodnik. Przesyła prąd do każdego innego WiFi o tym samym kanale.

Kolor: Podstawowy to zielony (kolor zależy od wybranego kanału).

Przyjmuje ładunek elektryczny od wszystkich przewodzących materiałów (z wyjątkiem NSCN), ale tylko NSCN, INWR i PSCN może odebrać ładunek od WIFI. WIFI posiada 99 różnych kanałów, którymi można przesyłać ładunki do WIFI o tym samym kanale. Poszczególne kanały są definiowane poprzez temperaturę. Każdy kanał działa w zakresie 100 stopni (na przykład temperatury między 100.01 a 200.01 należą do tego samego kanału). Jest jeszcze kanał nr 100, który działa w zakresie -273.15 do -200.01.

WIFI niszczy się i zamienia w BRMT przy ciśnieniu powyżej 15. Rozpuszcza się w kwasie.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na ikonkę po prawej. ---> WIFI

ARAY Emiter promienia typu A

Opis: Emituje promień. Promienie tworzą punkty, gdy się zetkną.

Kolor: Pomarańczowo-żółty.

Może przyjąć ładunek od wszystkich przewodników, nawet od przełącznika. Po aktywacji tworzy linię zrobioną z BRAY, skierowaną w przeciwną stronę do tej, z której przekazano ładunek. W przeciwieństwie do innej elektroniki, przewód przekazujący ładunek musi przylegać bezpośrednio do ARAY i nie może być odstępu między elementem a przewodem.

Używając PSCN do aktywacji ARAY, zostanie wytworzony specjalny rodzaj BRAY, który usuwa normalny BRAY. Jest to BRAY, który zachowuje się inaczej niż zwykła odmiana tego elementu. Ma pomarańczowy kolor i znika szybko po wytworzeniu przez ARAY. Ten i zwykły BRAY może przekazywać prąd innym elementom. Może również przenikać przez różne ściany (najlepiej, gdy jest to BRAY wytworzony poprzez aktywację ARAY przez INST). Temperatura wytworzonego BRAY zależy od temperatury ARAY. ARAY sam w sobie nie przewodzi prądu. Można zmienić kolor wytworzonego BRAY, jeśli wiązka przejdzie przez FILT.

ARAY nie może być zniszczony przez temperaturę i ciśnienie.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na ikonkę po prawej. ---> ARAY

EMP Impuls elektromagnetyczny

Opis: Impuls elektromagnetyczny. Niszczy aktywną elektronikę.

Kolor: Jasnoniebieski.

Cała aktywna elektronika na ekranie przestanie działać i rozgrzeje się, gdy iskry dotkną EMP. Część elektroniki zamieni się w BREL lub NTCT (proces zachodzi losowo, więc nie wszystko ulegnie przemianie w tym samym czasie). Po aktywacji, ekran przybierze ciemnoniebieski kolor. Moc impulsu zależy od ilości EMP. Po kontakcie z prądem, EMP zmieni kolor (tuż po wysłaniu fali) na żółty, który stopniowo będzie przechodził w ciemnoniebieski. Gdy EMP jest w tym stanie, to nie może być ponownie aktywowane. Po przejściu impulsu elektromagnetycznego, WIFI może mieć zmieniony swój kanał na inny losowy. DLAY może mieć zmienione swoje opóźnienie. Takie elementy jak ARAY, SWCH, METL, BMTL i WIFI mogą zostać podgrzane lub mogą się zniszczyć.

WWLD Przewód WireWorld

Opis: Przewody WireWorld. Zasady przewodzenia opierają się na takich samych zasadach, jak w przypadku elementu GOL, itp.

Kolor: Jasny pomarańczowo-żółty.

Przewód jest stałym, przewodzącym elementem, który bazuje na innej grze znanej jako WireWorld. WWLD nie zniszczy się pod wpływem ciśnienia lub temperatury. W wersji 84.3 nazwa tego elementu została zmieniona z WIRE (po angielsku przewód) na WWLD, by uniknąć zakłopotania wśród nowych graczy w używaniu elektroniki. WWLD pobiera ładunek od PSCN a oddaje go do NSCN. WWLD działa na tych samych zasadach, co GOL, czyli prostej matematycznej formule, która skutkuje wygenerowaniem czterech różnych stanów: pustki, głowy elektronu (niebieski), ogonu elektronu (biały) i przewodnika (pomarańczowy). Zasady są następujące:

  • pustka ---> pustka
  • głowa elektronu ---> ogon elektronu
  • ogon elektronu ---> przewodnik
  • przewodnik ---> głowa elektronu, jeśli dokładnie jedna lub dwie sąsiadujące komórki są głowami elektronu, jeśli nie, to zostanie przewodnikiem

(Pamiętaj, że jedna komórka, to jeden piksel)

WWLD jest ekstremalnie przydatny przy tworzeniu bramek logicznych i ma wiele innych zastosowań w elektronice. Na przykład, całe komputery (te duże) zostały stworzone z tego elementu.

Dla dalszych instrukcji o tym, jak używać przewodu WireWorld, zobacz http://karlscherer.com/Wireworld.html lub http://www.quinapalus.com/wires0.html

CRAY Emiter promienia cząstek

Opis: Emiter promienia cząstek. Tworzy promień cząstek zależnych od jego ctype i zasięgu zależnym od jego tmp.

Kolor: Jasnozielony.

CRAY jest elementem, który wytworzy linię zbudowaną z innego elementu, gdy zostanie poddany działaniu prądu. Kierunek pojawienia się linii cząstek jest taki sam, jak w ARAY (przeciwny do kierunku, z którego dostarczono ładunek). Podstawowa wartość tmp wynosi 0 (co daje odległość 255 pikseli), ale można tą wartość zmieniać w zależności od potrzeb (gdy tmp wynosi 10, to CRAY wytworzy linię o długości 10 pikseli). CRAY ustawi swoją wartość ctype na podstawie pierwszego elementu, który go dotknie, jeśli jeszcze nie posiada wartości ctype. Można zmienić jego ctype, jeśli narysuję się na nim danym elementem. CRAY nie niszczy się pod wpływam temperatury i ciśnienia tak, jak ARAY.

Gdy zostanie aktywowany czymkolwiek, (z wyjątkiem PSCN, INST i INWR) to wiązka cząsteczek nie przejdzie przez ścianę zbudowaną z dowolnych substancji (to znaczy, że jeśli na drodze znajdzie się ściana, która nie jest zrobiona z CRAY lub FILT, to wiązka zatrzyma się na niej i nie zostanie wytworzona za nią). Jeśli CRAY został aktywowany przy pomocy PSCN, to powstała wiązka nie dość, że zignoruję wszelkie przeszkody, to jeszcze usunie wszystkie elementy na swojej drodze z wyjątkiem DMND (w miejsce ściany zostanie pusta przestrzeń). Aktywowanie CRAY przy pomocy INST lub INWR sprawi, że promień wejdzie w tryb ignorowania wszystkiego. Promień zostanie wytworzony zarówno przed, jak i za wszelkimi przeszkodami. Promień przejdzie przez wszystkie ściany i będzie wytwarzany tak długo, na ile pozwala tmp. Promień nie usunie materiałów, przez które przejdzie. Gdy INWR aktywuję CRAY(SPRK), to powstanie wiązka niewidzialnej elektryczności, która przekaże ładunek do wszystkich materiałów (przewodzących) na swojej drodze.

Aby wytworzona wiązka posiadała dekoracyjny kolor, należy umieścić FILT na drodze promienia. Wszystkie substancje za filtrem przejmą jego kolor. Ten efekt nie działa, gdy CRAY zostanie aktywowany przez INWR.

TUNG Wolfram

Opis: Wolfram. Kruchy metal z bardzo wysoką temperaturą topnienia.

Kolor: Szary (jaśniejszy niż INST).

Wolfram topi się w temperaturze ok. 3422*C/3695.15K (mniej niż w prawdziwym życiu). Gdy przepływa przez niego prąd, jego temperatura podnosi się o ok. 59 stopni na każde przejście iskry. Wolfram będzie się tak ogrzewał do ok. 3324*C. Kiedy to się stanie, to będzie świecił białym światłem, jak to robią żarówki. Wolfram może być użyty w świecących prętach, grzejnikach, żarówkach albo jako metal odporny na wysokie temperatury. Łamie się podobnie jak GLAS i QRTZ, czyli wraz z każdą nagłą zmianą ciśnienia. Może wytrzymać wysokie ciśnienie, jeśli nie zmienia się zbyt gwałtownie. Podczas topnienia istnieje możliwość, że także się połamie.

DRAY Promień podwajający

Opis: Promień podwajający. Duplikuję rząd cząstek przed sobą.

Kolor: Jasnopomarańczowy.

Gdy zostanie aktywowany, to ren element skopiuje cząsteczki, które się przed nim znajdują. Zazwyczaj powieli cokolwiek, co się przed nim znajduje, ale zmieniając jego tmp i tmp2 można ustalić granicę powielania. Gdy zostanie aktywowany przez INWR, to nie będzie kopiował po przekątnej. Gdy zostanie aktywowany przez PSCN, to zastąpi istniejące cząsteczki, tworząc kopię w tym miejscu. Gdy jego tmp wynosi 0, to skopiuje wszystkie cząsteczki, zatrzymując się, gdy natrafi na pustkę. Od tmp2 zależy, ile miejsca pozostanie między poszczególnymi kopiami. Od ctype zależy, na jakim elemencie zostanie zatrzymane tworzenie kopii.

Nie należy tworzyć krzywych linii z DRAY a następnie krzywych linii z PSCN (mieszanka DRAY i PSCN), bo po aktywacji dojdzie do nieprzyjemnych rzeczy... :)