Elements:Explosives/pl

From The Powder Toy
Revision as of 11:11, 22 May 2016 by YellowBearPL (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ta kategoria zawiera 13 elementów, z których wszystkie są wybuchowe (z wyjatkiem FIRE i CFLM).

Wszystkie elementy które są tutaj przedstawione palą się albo wybuchają, gdy narażone są na działanie ognia (z wyjątkiem elementu CFLM i FIRE), każdy element ma inne właściwości, które inaczej reagują w symulatorze. Ciśnienie, ciepło, elektryczność, ogień, a nawet woda może wyzwolić energie niektórych elementów w tej kategorii.

THRM Termit

Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą i lawą. Generuje olbrzymie ilości ciepła. Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy.

Temp: 22,00

Termit produkuje pokruszony metal w wyniku chłodzenia lawy otrzymanej z niego.

FIRW Fajerwerki

Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 5500 stopni Celsjusza.

Kolor: Pomarańczowy

Temp.: 22,00

Pojawiają się one w wersji 44.6.

FWRK Pierwsze wykonane fajerwerki

Eksplodują po zetknięciu się z neutronami i pod wpływem ciepła (początek eksplozji w temperaturze 170 ° C).

Skacze wyżej niż FIRW ale ma dziwne trajektorie lotu. Eksploduję gorącymi odłamkami bladego żaru.

LRBD RBDM Rubid

Wybucha w kontakcie z Wodą (WATR) i ogniem (FIRE). Przewodzi elektryczność. Brak reakcji z ciśnieniem.

C-4 C-4

Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha). Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.

NITR Nitrogliceryna

Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła albo płomienia. Przemienia się w olej (OIL) pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów).

GUN Proch strzelniczy

Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i wysokiej temperatury. Jest w formie proszku.

FIRE Ogień

Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobne do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez mur dla gazów.

C-5 C-5

"Zimne" C-4. Nie eksploduje w kontakcie z ogniem, ale w kontakcie z CFLM i chłodem. Niewrażliwe na ciśnienie.

BOMB Bomba

Błyszczy. Eksploduje, gdy dotyka innych cząstek z wyjątkiem Diamentu, Klona, łamliwego Klona, PCLN, lub dowolnego rodzaju ściany. Może zniszczyć Czarną dziurę lub Białą dziurę.

THDR Grzmot

Bardzo gorąca ciecz trochę jak substancja, stwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidium {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową w kontakcie z jakim kolwiek materiałem z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych.

CFLM Zimny płomień

Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża część wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury Zapala C-5.

Category:Elements