Elements:Explosives/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ta kategoria zawiera 18 elementów, z których wszystkie są wybuchowe (z wyjatkiem FIRE i CFLM).

Wszystkie elementy które są tutaj przedstawione palą się albo wybuchają, gdy narażone są na działanie ognia (z wyjątkiem elementu CFLM i FIRE), każdy element ma inne właściwości, które inaczej reagują w symulatorze. Ciśnienie, ciepło, elektryczność, ogień, a nawet woda może wyzwolić energie niektórych elementów w tej kategorii.

FIRE Ogień

Opis: Podpala palne substancje. Podgrzewa przestrzeń do okoła, gdy ciepło otoczenia jest włączone.

Typ: Gaz (przez niektóre ściany rozpoznawany jako proszek)

Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobny do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez ścianę dla gazów. Może również przechodzić przez ścianę dla substancji sypkich. Odpowiednio podgrzany zamienia się w plazmę.

GUN Proch strzelniczy

Opis: Proch strzelniczy. Lekki proszek, który wybucha w kontakcie z ogniem lub iskrami.

Typ: Proszek

Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i gdy temperatura wynosi 400 stopni lub więcej. Jest w formie proszku.

NITR Nitrogliceryna

Opis: Nitrogliceryna. Materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie. Wymieszaj ją z gliną (CLST), by uzyskać trotyl.

Typ: Ciecz

Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła, płomienia lub iskry. Przemienia się w olej (OIL) i niewielką ilość DESL pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów). Po zamieszaniu z CLST zamienia się w trotyl (proces podobny do tego z prawdziwego życia).

C-4 C-4

Opis: Stały materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie.

Typ: Ciało stałe

Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha). Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.

RBDM Rubid

Opis: Rubid. Wybuchowy szczególnie w kontakcie z wodą. Niska temperatura topnienia.

Typ: Ciało stałe

Wybucha w kontakcie z wodą (WATR), kwasem (ACID) i ogniem (FIRE). Nie wybucha pod wpływem elektryczności w przeciwieństwie do innych materiałów wybuchowych. Przewodzi elektryczność jak inne metale. Brak reakcji z ciśnieniem. Topi się w temperaturze ok. 37.8 stopni.

LRBD Ciekły rubid

Opis: Ciekły rubid.

Typ: Ciecz

Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.

THDR Grzmot

Opis: Piorun! Bardzo gorący. Powoduje zniszczenia na większości materiałów. Przesyła prąd do metali.

Typ: Cząstka energetyczna

Bardzo gorąca substancja podobna do cieczy. Wytwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidem {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową (ciśnienie 256) w kontakcie z jakim kolwiek materiałem, nie będącym metalem (albo z metalem, który nie może przerodzić prądu, bo właśnie przyją iskrę) z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych. Ciśnienie nie ma wpływu na ruch tej substancji.

THDR ze względu na swoje właściwości jest dobrym materiałem do zainicjowania pierwszych etapów fuzji.

THRM Termit

Opis: Termit. Pali się w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Typ: Proszek

Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą, lawą i życiem. Generuje olbrzymie ilości ciepła (ok. 3000 stopni zaraz po podpaleniu, co wystarczy, by stopić tytan i kwarc). Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy. Ciekły termit zamienia się w BMTL po schłodzeniu. Powstaje z połączenia połamanego metalu (BRMT) i zepsutej elektroniki (BREL) w temperaturze kilkuset stopni (w pewien sposób naśladuje to prawdziwe życie).

Temp: 22,00

Termit produkuje pokruszony metal w wyniku chłodzenia lawy otrzymanej z niego.

CFLM Zimny płomień

Opis: Płomień o temperaturze zera absolutnego.

Typ: Gaz

"Zumny ogień", który pali się w temp. -273,15 stopni (0K). Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury. Zapala C-5 i ANAR, ale nie inne materiały.

FIRW Fajerwerki

Opis: Fajerwerki! Kolorowe. Aktywowane ogniem.

Typ: Proszek

Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 6000 - 9000 stopni Celsjusza. Używając koloru na fajerwerkach, można zmienić kolor odłamków (EMBR).

Kolor: Pomarańczowy

Temp.: 22,00

FIRW zostały dodane w wersji 44.6.

LIGH Błyskawica

Opis: "Błyskawica. Zmień rozmiar pędzla, by ustawić rozmiar piorunów."

Typ: Brak / Specjalny element

Wiązka "łuku" elektrycznego. Bardzo krótko żyjący element, ~2 do 5 klatek utrzymywania się. Po kliknięciu, "strumień" zrobiony z LIGH utworzy się z miejsca, w którym został wytworzony (kąt jest losowy, ale zawsze skierowany w dół, gdy grawitacja zostanie ustawiona na 'pionową', lub pod dowolnym kątem, kiedy grawitacja jest wyłączona (natomiast generalnie jest wychowany w środek ekranu, kiedy grawitacja jest ustawiona na skoncentrowaną do środka)), potem zniknie, pozostawiając "grzmot" w postaci fali ciśnienia w miejscu, w którym zniknął. Generuje ekstremalne ilości ciepła i ciśnienia podczas kontaktu z innym elementem, ale nie penetrując go, tylko uderzając wyłącznie w powierzchnię. Porazi prądem materiały przewodzące, które przetrwają uderzenie. Może zostać wytworzona poprzez użycie prądu na TESC. Długość, temperatura and i ciśnienie łuku elektrycznego zależy od wielkości pędzla użytego do wytworzenia go. Odpowiednio potężna błyskawica może zainicjować proces fuzji.

DEST Niszczycielska bomba

Opis: "Bardziej drstrukcyjna bomba. Może się przebić przez właściwie wszystko."

Typ: Proszek

Znacznie bardziej niszczycielska niż zwykła bomba (BOMB). Kiedy jest w zasięgu 2 pikseli od innego elementu (z wyjątkiem DMND, każdego rodzaju klonu, i każdego rodzaju ściany), DEST uwolni duże ilości ciepła i ciśnienia, roztapiając i/lub rozrzucając większość elementów. DEST potrafi przetrwać przez wiele klatek po wstępnym uderzeniu i często ma tendencję do wykonywania się we wszystko, co stoi na jego drodze.


FWRK Pierwsze wykonane fajerwerki

Opis: Oryginalna wersja fajerwerków aktywowana poprzez ciepło lub neutrony.

Typ: Proszek

Eksplodują po zetknięciu się z neutronami i pod wpływem ciepła (do zainicjowania eksplozji potrzeba min. 200° C).

Skaczą wyżej niż FIRW ale mają dziwne trajektorie lotu. Eksploduję gorącymi odłamkami kolorowego żaru (EMBR). Temperatura eksplozji ma ok. 7000 stopni. Proces ich aktywacji zachodzi powoli i losowo, przez co zamiast potężnej eksplozji mamy raczej spokojny pokaz fajerwerków.

BOMB Bomba

Opis: Bomba. Eksploduje i niszczy wszystkie otaczające cząsteczki, gdy czegoś dotknie.

Typ: Proszek

Błyszczy. Eksploduje, gdy dotyka innych cząstek z wyjątkiem Diamentu, Klona, łamliwego Klona, PCLN, lub dowolnego rodzaju ściany. Kiedy eksploduje wszystkie cząsteczki w promieniu 8 pikseli zostają zamienione w EMBR (nie licząc diamentu, klona, itd.) o temperaturze 9725,85 stopni i wytwarzając ciśnienie. Te "odłamki" z EMBR o temperaturze eksplozji są rozrzucane po wybuchu w różne strony, co powoduje zniszczenia. Jednakże, przewodnictwo tych "odłamków" gwałtownie się zmniejsza. Malejące życie (life) i prędkość sprawia, że EMBR znika po krótkim czasie. Może zniszczyć Czarną dziurę lub Białą dziurę.

C-5 C-5

Opis: Zimny materiał wybuchowy aktywowany przez wszystko co zimne.

Typ: Ciało stałe

"Zimne" C-4. Nie eksploduje w kontakcie z ogniem, ale w kontakcie z CFLM, ciekłym azotem i wszystkim co jest bardzo zimne. Niewrażliwe na ciśnienie. Wybuchając, wytwarza zimny ogień (CFLM) i ciśnienie. Reaguje tylko z LOXY, LN2, CFLM, TRON i każdą cieczą schłodzoną poniżej -173,85 stopni (99K).

TNT Trotyl

Opis: "TNT. Wybucha cały, natychmiast."

Typ: Ciało stałe

Stały materiał wybuchowy podobny do C-4, ale wytwarza więcej ciśnienia i mniej ognia. Jest dość gorącym materiałem wybuchowym, na tyle gorącym, by stopić METL. TNT wybuchnie odłamkami podczas detonacji (odłamki takie jak wytwarzane przez BOMB). TNT jest jedynym materiałem wybuchowym, który wybucha natychmiastowo po aktywowaniu, co znaczy, że cały blok TNT wybuchnie w tym samym czasie. Został dodany w wersji 69.0 beta.

IGNC Lont zapalający

Opis: "Lont zapalający. Spala się powoli, emitując ogień i iskry."

Typ: Ciało stałe Powoli palący się materiał, przypominający zapalnik. IGNC w przeciwieństwie do FUSE może być aktywowany przez ogień, jak również i przez gorące materiały. Spala się wytwarzając EMBR i FIRE w niskich temperaturach. IGNC może zostać użyty jako materiał opóźniający zapłon niskiej jakości materiałów wybuchowych a także może się palć pod wodą. NEUT mogą przejść przez IGNC bez zniekształceń. Dodany w wersji 70.0.

GBMB Bomba grawitacjna

Opis: "Bomba grawitacyjna. Przykleja się do pierwszego materiału, którego dotknie i wytwarza silny nacisk grawitacyjny."

Typ: Proszek

Przywiera do pierwszej cząsteczki, którą dotknie i wytwarza falę pozytywnej grawitacji a potem silną falę przeciwnej grawitacji. Newtonowska grawitacja musi być włączona, by ten proces zadziałał. Długość zjawiska zależy od życia bomby (life).

Category:Elements