Elements:Electronics/fi

From The Powder Toy
Revision as of 09:58, 22 September 2012 by LiquidCaesium (talk | contribs) (Fully translated into Finnish.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • español • suomi • 한국어 • polski • русский • 中文(简体)‎

Tämä kategoria sisältää paljon elementtejä, jotka reagoivat kipinän kanssa ja joiden kanssa ne muuttavat omaa käytöstään suuresti, tai kuljettavat kipinää paikasta toiseen tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Joillain on hyvin kiinnostavia ja uniikkeja ominaisuuksia, joista voi olla hyötyä.


METL Metalli

Kuljettaa virtaa, sulaa. Käyttäytyy kuin kupari. Sulaa sulaksi metalliksi lämpötilassa 1000C/1273.15K.

SPRK Sähkö/kipinä

Yksi ainoa kipinä sähköä. Ei käytännöllisesti ajateltuna oikea hiukkanen, se näkyy vain johtavissa aineissa. Lämmittää joitain johtimia.

PSCN P-tyypin puolijohde

Katso elektroniikkaohje (engl.)

Kuljettaa virtaa kaikkiin johtimiin säännöistä huolimatta. Sulaa lämpötilassa 1400C/1687K. Laita yhden pikselin paksuinen taso tätä N-tyypin puolijohteen viereen muodostaaksesi yksinkertaisen aurinkopaneelin (muuttaa fotonit virraksi). Yleensä käytetty kytkemään päälle sähköaineita ja myös diodeissa.


NSCN N-tyypin puolijohde

Katso elektroniikkaohje (engl.)

Johtaa vain aineisiin, sääntöjä noudattaen, eikä koskaan missään olosuhteissa johda PSCN-aineeseen. Yleensä käytetty kytkemään pois sähköaineita ja myös diodeissa. Sulaa lämpötilassa 1400C/1687K.

NTCT NTC-termistori

Katso elektroniikkaohje (engl.)

Johtaa sähköä vain jos sen lämpötila on yli 100C/373K. Tämän lisäksi sillä on ominaisuus viilentää itsensä takaisin lämpötilaan 22C/295K. Sulaa lämpötilassa 1400C/1687K.

PTCT PTC-termistori

Katso elektroniikkaohje (engl.)

Johtaa sähköä vain jos sen lämpötila on alle 100C/373K. Tämän lisäksi sillä on ominaisuus viilentää itsensä takaisin lämpötilaan 22C/295K. Sulaa lämpötilassa 1400C/1687K. Koska se voi viilentää itseänsä, sillä voidaan helposti esittää veden kiehumista.

ETRD Elektrodi

Kun se saa virtaa, se etsii lähimmän toisen elektrodin ja luo viivan plasmasta niiden välille. Tämä myös johtaa virran toiseen elektrodiin. VAROITUS: Käytä aina vain yksi pikseli tätä ainetta, älä suurta aluetta yhtä elektrodialuetta kohti. Muuten se luo suuren määrän plasmaa, joka voi saada koneesi hidastumaan suuresti.

Se kiertää ikuisesti, jos käytät niitä enemmän kuin kaksi. Elektrodi ei laukea, jos toisen elektrodin välissä on eristettä [INSL]. Seinät eivät vaikuta siirtoon tai plasmaan.

BTRY Paristo

Syytää jatkuvaa virtaa metalliin [METL] sekä puolijohteisiin [PSCN] ja [NSCN]. Kiehuu plasmaksi [PLSM] lämpötilassa 2000C/2273K.

SWCH Kytkin

Johtaa virtaa metallista metalliin itsensä kautta, mutta vain jos kytketty päälle. Se kytketään P-tyypin puolijohteella [PSCN] päälle ja N-tyypin puolijohteella [NSCN] pois. Jos kipinää johdetaan alas tai oikealle, se johdetaan heti (muistuttaen INST-ainetta). Jos virtaa johdetaan ylös tai vasemmalle, sitä johdetaan vain hieman nopeammin kuin metallissa. SWCH on tummanvihreätä poiskytkettynä, ja päällä ollessaan se on kirkkaanvihreä.

INWR Eristetty johto

Ei johda termistoreihin eikä metalliin. Johtaa sähköä vain puolijohteista [PSCN] ja [NSCN].

Sulaa lämpötilassa 1400C/1687K.

LIGH Salama

Realistinen salama. Luo salamaniskun maata kohti. Sen suuruus riippuu siveltimen suuruudesta. Laukaisee fissioreaktion aineissa [PLUT] ja [DEUT].

TESC Teslakäämi

Luo salaman [LIGH], kun vastaanottaa kipinän. Luo suuria salamaniskuja vain jos TESC-aine jos on ympyrässä. Oudot muodot saavat aikaan nähtävästi staattisia salamia. Iskut menevät jopa seinien läpi.

INST Hetijohtavaa ainetta

Johtaa kipinää heti. PSCN syöttää virtaa ja NSCN vastaanottaa. Samanlaiset ominaisuudet kuin johtavalla seinällä. Vain BOMB voi tuhota sen. Tummanharmaata väriltään.

WIFI WiFi

Happo [ACID] ja paine tuhoaa sitä, langaton johdin. Saa kipinän mistä tahansa johtimesta (paitsi [NSCN]), mutta vain [NSCN], [INWR] ja [PSCN] voivat vastaanottaa sitä. WiFi:llä on 99 taajuutta, joista jokainen on 100 lämpötila-astetta erillään.

Rikkoutuu [BRMT]-aineeksi, jos paine on yli 15.

WIFI:n käyttöohje (engl.)

ARAY A-tyypin sädelaukaisin

Tuhoutumatonta (44.7), voi vastaanottaa kipinän mistä tahansa johtimesta (jopa [SWCH]). Se luo viivan [BRAY]:tä vastakkaiseen suuntaan kuin mistä kipinä tuli, mutta ARAY lähettää säteen vain 2 kuvaa (framea) BRAY:n kuolemisen jälkeen. Vaikka muissa elektroniikkalaitteissa on eri lailla, kipinän pitää suoraan osua ARAY:hyn sen toimiakseen.

PSCN:stä tuleva virta luo erikoisen ruskean lyhytaikaisen säteen, joka poistaa muut BRAY-säteet, eli periaattessa se toimii vastakohtana. BRAY voi aiheuttaa kipinän metalliin, ja se voi mennä joka seinän läpi. BRAY saa saman lämpötilan kuin ARAY ampumishetkellä, ja ARAY ei johda minnekään lämpötilaansa.

ARAY:n käyttöohje (engl.)

EMP Elektromagneettisen pulssin lähettäjä

Väri: sininen

Ruudulla olevat aktivoidut elektroniikkalaitteet rikkoutuvat ja lämpenevät, kun EMP saa kipinän. Jotkut laitteet muuttuvat joko [BREL]:iksi tai [NTCT]:ksi. Ruutu välähtää kun EMP aktivoidaan: välähdyksen kirkkaus riippuu EMP:n koosta. WiFi ja DLAY:n kanava saattaa yhtäkkiä muuttua muuksi, ja ARAY, SWCH, METL, BMTL sekä WIFI saattavat rikkoutua.

MERC Elohopea

Lisätty versioon 50.6, elohopea on neste joka johtaa sähköä. Elohopea laajenee lämmittäessä ja toisinpäin. Ei vaurioita STKM:ää. Pelin raskaimpia nesteitä: se saattaa jopa olla raskaampaa kuin kevyimmät jauheet kuin DUST. Se ei voi kiehua, muuttua laavaksi tai syttyä: joten se on melko tuhoutumatonta.

WIRE WireWorld-johto

Lisätty versioon 55.9, Wire on kiinteä johdin, joka perustuu toiseen peliin nimeltään WireWorld. WIRE on tuhoutumaton (paitsi BOMB). WIRE ottaa virtaa PSCN:ltä ja johtaa virtaa NSCN:ään. WIRE toimii kuin soluautomaatit; yksinkertaiset matemaattiset säännöt johtavat eri vaiheiden toimintaan: Tyhjä, Elektronipää (sininen), Elektronihäntä (valkoinen) ja Johdin (oranssi). Säännöt joita se käyttää ovat seuraavat:

  • Tyhjä → Tyhjä
  • Elektronipää → Elektronihäntä
  • Elektronihäntä → Johdin
  • Johdin → pysyy Johtimena, paitsi jos yksi tai kaksi vierekkäistä solua ovat elektronipäitä: tällöin muuttuu itse elektronipääksi.

(Ota huomioon, yksi solu on yksi pikseli)

WIRE on hyvin käytännöllistä loogisien porttien osalta, ja sillä on monia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi kokonaisia tietokoneita (vaikkakin suuria) on tehty pelkästään WIREstä.

Lisätietoja WireWorld-johtojen toiminnasta saa täältä: http://karlscherer.com/Wireworld.html tai http://www.quinapalus.com/wires0.html

DTEC Havaitsin

Lisätty versioon 83.0, havaitsin luo kipinän, kun sen lähellä on ainetta, joka vastaa havaitsimen CTYPE-arvoa. Sen asettaakseen, täytä sen lähialue aineella, jonka haluat havaitsevan. Älä piirrä metallia tai vastaavaa ainetta päälle, kun luot johtoa havaitsemesta pois: muuten DTEC alkaa toimia kuten paristo [BTRY]. DTEC toimii havaitsinseinän korvaajana ja pienempänä versiona, joten voit tehdä laitteistasi pienempiä.