Variables/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский

Lista ważnych zmiennych w kodzie źródłowym wraz z ich użyciem.


General

Zmienna Co oznacza?
pmap[y][x] Tablica cząstek (pmap[y][x]&0xFF) zwraca cząsteczke na pozycji (x,y), (pmap[y][x]>>8) zwraca indeks cząsteczki na pozycji (x,y).
bmap[y][x] Tablica ścian (4x4). Zwraca ścianę na pozycji [y][x].
emap[y][x] Tablica elektronicznych ścian (4x4). Używane dla konduktywnych ścian.
parts[i] typ cząsteczki o indeksie i
pv[y/CELL][x/CELL] Ciśnienie na x,y. Na siatce 4x4 tak jak ściany. Typ float(0.0f to 0).
vx[y/CELL][x/CELL] Siła powietrza w na osi x w pozycji x,y. Na siatce 4x4 tak jak ściany. Typ float(0.0f to 0).
vy[y/CELL][x/CELL] Siła powietrza w na osi y w pozycji x,y. Na siatce 4x4 tak jak ściany. Typ float(0.0f to 0).
hv[y/CELL][x/CELL] Rozproszenie ciepła na pozycji x,y. Na siatce 4x4 tak jak ściany. Typ float(0.0f to 0).
sl Oznacza typ cząstki wybrany lewym przyciskiem myszy w menu.
sr Oznacza typ cząstki wybrany prawym przyciskiem myszy w menu.
t Aktualny typ cząstki.

Cząstka

Aby otrzymać informację o cząstce, użyj parts[i].1, gdzie i oznacza indeks cząstki. Można też zapisać jako r>>8 zamiast i. Zwykle jest używane w kodzie. i to indeks cząstki która jest aktualnie obliczana, a r>>8 to indeks cząstki otaczający tą cząstkę. Aby otrzymać typ cząstki z r, użyj (r&0xFF).

Particle Information

Zmienna Co oznacza?
parts[2].type Typ aktualnie obliczanej cząstki.
parts[2].ctype Zwraca ctype, czyli dodatkowy typ. Może to być element który właśnie klonuje CLNE, lub ctype cząstki o typie LAVA może być STNE.
parts[2].life Zwraca zmienną life cząstki. Może być używane do różnych rzeczy, np. poziom zdrowia STKM.
parts[2].temp Temperatura cząsteczki w Kelvinach.
parts[2].tmp tmp - temporary, tymczasowe. Używane do różnych rzeczy, mało cząstek tego używa.
parts[2].tmp2 Druga zmienna tymczasowa, jeszcze mniej elementów z tego używa.
parts[2].dcolour Kolor dekoracyjny cząsteczki, korzysta z 32 bitowego ARGB.
parts[2].x Koordynat X cząstki.
parts[2].y Koordynat Y cząstki.
parts[2].vx Prędkośc cząstki na osi poziomej.
parts[2].vy Prędkośc cząstki na osi pionowej.

1 - używaj type, ctype, life, temp lub tmp

2 - używaj r>>8 lub i. Zobacz Cząsteczki.