Functions/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • polski

Lista funkcji(metod) i ich wykorzystań, wraz z opisem i uwagami. Rekomendujemy przeczytać Skróty klawiszowe, wtedy łatwiej będzie zrozumieć zastosowanie niektórych funkcji.

clear_area(int area_x, int area_y, int area_w, int area_h) - (działa jak CTRL+Zmazywanie) Wyczyszcza obszar o wysokości h i szerokości w. (x,y) to położenie lewego górnego rogu.

create_part(int p, int x, int y, int t) - Tworzy cząsteczkę o nazwie t, np. PT_DUST na pozycji [x,y]. p pozostaw jako -1.

create_box(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) - Prostokąt, działa jak CTRL. x1, y1 to pierwszy kąt, a x2,y2 to drugi, c to nazwa elementu, np. PT_DUST.

create_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int rx, int ry, int c, int flags) - Podobne do create_box, ale x1,y1,x2,y2 to pozycje obu końców linii.. c to nazwa cząsteczki, np. PT_DUST. flags pozostaw jako 0.

delete_part(int x, int y, int flags) - Usuwa cząsteczke na pozycji (x,y). flags pozostaw jako 0.

flood_parts(int x, int y, int fullc, int cm, int bm, int flags) - Wypełnij. (x,y) to początkowa pozycja wypełniania. fullc&0xFF to wypełnianej cząsteczki. Zostaw cm i bm jako -1, a flags jako 0.

kill_part(int i) - Usuwa cząsteczkę z indeksem 'i.(Nie używa pozycji x,y)

nearest_part(int ci,int t, int max_d) - Zwraca najbliższą cząsteczkę o typie t. ci To indeks cząsteczki wokół której się szuka. Jeśli max_d nie jest -1, jest to promień w którym szuka cząsteczek. Jeśli nic nie znaleziono zwraca -1.

parts_avg(int ci, int ni, int t) - Sprawdza czy cząsteczka o typie t leży pomiędzy cząsteczkami o indeksie ci oraz ni.

part_change_type(int i, int x, int y, int t) - Zmienia cząsteczkę o indeksie i w typ t. x,y to pozycja cząsteczki