Elements:Tools/sv

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • polski • русский • svenska • 中文

Denna grupp innehåller verktyg som kylning eller uppvärmning. Introducerad i 59.1 beta.


HEAT Värmare

Beskrivning: "Värmer det riktade elementet."

Detta verktyg skapar inte partiklar, men ökar omgivningstemperaturen för alla partiklar under markören. Genom att flytta markören medan du håller musknappen fungerar det här verktyget ungefär fyra gånger så fort.

Genom att trycka på vänster musknapp och hålla shiftknappen, kan du värma partiklarna mycket snabbare.

COOL Kylare

Beskrivning: "Kyler det riktade elementet."

Detta verktyg skapar inte partiklar, men minskar omgivande temperaturen för alla partiklar under markören. Genom att flytta markören medan du håller musknappen fungerar det här verktyget ungefär fyra gånger så fort.

Genom att trycka på vänster musknapp och hålla in skiftknappen kan du kyla partiklarna mycket snabbare.

AIR Luft

Beskrivning: Luft, skapar luftflöde och tryck.

Detta verktyg skapar inte partiklar, men höjer omgivande tryck i området under markören. Genom att flytta markören medan du håller musknappen arbetar det här verktyget mer än fyra gånger så snabbt.

Om du trycker på vänster musknapp och håller skiftknappen, kan trycket ökas mycket snabbare.

VAC Vakuum

Beskrivning: "Vakuum, minskar lufttrycket."

Detta verktyg skapar inga partiklar, men sänker omgivande tryck i området under markören.

Om du trycker på vänster musknapp och håller skiftknappen kan, du minska trycket mycket snabbare.