Elements:Powders/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • 한국어 • polski • русский • 中文

Proszki to sypkie elementy, na przykład piach.

DUST Kurz

Kolor: beżowy

Temperatura: 22.00

Lekkie cząstki.. Palne, ale ogień jest słaby i nie zapala się łatwo. Zmienia się w sztuczne ognie kiedy zostanie zbombardowane przez neutrony.

STNE Kamień

Kolor: szary

Temperatura: 22.00

Cięższe cząstki. Topnieje (Lawa) przy 710c.

SNOW Śnieg

Kolor: Bardzo jasny niebieski

Temperatura: -8.00

Lekkie cząstki. Śnieg to rezultat bombardowania ciśnieniem lodu. Może stopnieć do stanu wody.

CNCT Cement

Kolor: szary

Temperatura: 22.00

Cięższe cząstki. Silniejsze niż kamień i trudniejsze do stapniania. Topnieje przy 850c. Jest sztywne, i można budować wysokie ściany bez rozsypywania się na boki.

SALT Sól

Kolor: biały

Temperatura: 22.00

Topnieje przy temperaturze 900C, rozpuszczalne w wodzie. Zmienie wodę w słoną wodę przy kontakcie.


BRMT Rdza

Kolor: rdzawy

Temperatura: 22.00

Rdza w sypkiej formie, przewodzi prąd. Jeśli zostanie stopiony i schłodzony powstaje łamliwy metal. Powstaje przy rdzewieniu żelaza lub łamliwego metalu, lub bombardowaniu łamliwego metalu ciśnieniem.Palący się termit uwolni łamliwy metal w stanie lawy. Formuje Termit gdy zmieszane z zepsutą elektroniką (BREL) powyżej 250c.

SAND Piach

Kolor: beżowy

Temperatura: 22.00

Ciężkie cząstki, po stopieniu przy 1750C i schłodzeniu tworzy Szkło.

BGLA Rozbite szkło

Kolor: szary

Temperatura: 22.00

Rozbite szkło. Może być znów przetopione do Szkła. Nie przepuszcza fotonów jak zwykłe szkło.

Powstaje przy bombardowaniu szkła ciśnieniem lub podgrzewaniu Ciekłego Kryształu.

YEST Drożdże

Kolor: kremowy

Temperatura: 22.00

Drożdże, rosną przy temperaturze około 40c. Zmienia się w Martwe Drożdże przy bombardowaniu neutronami lub temperaturach powyżej 120c. Zmienia się w pył (kurz) przy temperaturach 600c.

FSEP Sypki lont

Kolor: zielony

Temperatura: 22.00

Powoli się pali, zapala się przy wysokich temperaturach lub gdy dotyka plazmę lub elektryczność. Pali się w temperaturach około 3000c. Przy spalaniu tworzy plazmę, a nie zwykły ogień tak jak inne palne rzeczy.

BCOL Sypki węgiel

Kolor: czarny

Temperatura: 22.00

Ciężkie cząstki, powoli się pali.

FRZZ Zamrażacz

Kolor: jasny niebieski

Temperatura: -183.15

Lekkie cząstki natychmiast zamrażają wodę. Zmienia wodę w Zamrożoną Wodę, która zmienia też sąsiadujące cząsteczki wody.

GRAV Pył grawitacyjny

Kolor: czarny

Temperatura: 22.00

Bardzo lekkie, zmienia kolor w zależności od prędkości.

ANAR Przeciwny pył

Kolor: biały

Temperatura: 22.00

Bardzo lekkie, porusza się odwrotnie niż zwykły pył, naprzeciw prędkości powietrza i z niskich do wysokich ciśnień. Także pali się przy Zimnym ogniu

PQRT Sypki kwarc

Kolor: jasny niebieski (efekt tekstury)

Temperatura: 22.00

Zepsuty kwarc, topnieje przy 2300c

BREL Zepsuta elektronika

Kolor: zielonkawoszary

Temperatura: 22.00

Rezultat użycia Impulsu Elektromagnetycznego na elektronikę. Nie topnieje, przewodzi prąd. Skombinowane z Zepsutym Metalem przy temperaturze powyżej 250c wytwarza Termit.

CLST Sypka glina

Kolor: jasny czerwony (efekt tekstury)

Temperatura: 22.00

Produkuję pastę w wodzie. Kleją się do siebie i innych elementów, poniżej -70c zmienia się w stan stały. Układa się w stosy jak Cement.

SAWD Trociny

Kolor: jasnożółty

Temperatura: 22.00

Trociny to lekki element, który unosi się na wodzie. Może zostać wytworzony, gdy rozpędzone sypkie elementy uderzą WOOD. Mogą być również wytworzone, gdy neutrony wejdą w reakcję z BCOL. Trociny są palne, ale trudno jest utrzymać spalanie, gdyż unoszą się do góry pod wpływem podmuchu płomienia.