Compatibility mode/pl

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • polski • 中文

Tryb kompatybilności to opcja w Powder Toy'u, która sprawia, że zostaje wyłączona symulacja ciepła. Przydatne w bardzo starych symulacjach, sprzed wersji 34.0, w której została wprowadzona symulacja cieplna. W tym trybie nie nic nie topnieje, nie zmienia się w stan stały.