Difference between revisions of "Elements:Sensors"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
(DTEC Detektor)
Line 14: Line 14:
 
=== [[Plik: DTEC.png | DTEC]] [[element: DTEC | Detektor]] ===
 
=== [[Plik: DTEC.png | DTEC]] [[element: DTEC | Detektor]] ===
  
'' 'Opis:' ''
+
Description: The ' detector , it creates a spark when something ctype a particular variable is nearby, then it generates the SPRK
Detektor, tworzy iskrę, gdy coś okreslonego w zmiennej ctype jest w pobliżu, generuje on w tedy SPRK
 
  
'' 'Temp' ''
+
' Temp ' 22C
22C
 
  
Detektor generuje iskrę (SPRK) przy IT w ctype elementem jest w pobliżu. Aby ustawić jego ctype narysuj nad nim z elementem jak przy CLNE. Podczas rysowania metalu, która otrzyma iskry ani żadnych stałych elementów w pobliżu niej, przypadkowo nie zwrócić na szczycie DTEC, bo to będzie ustawić to ctype i natychmiast rozpocząć iskrzenia metalowego obiektu. DTEC może być stosowany jako zamiennik do detektora ściany tak, że można zrobić swoje kreacje mniejsze.
+
The detector generates a spark ( SPRK ) at IT ctype element is nearby. To set the ctype draw on it with the element as for CLNE . When drawing the metal , which may be sparks or any fixed elements in the vicinity of it , not accidentally turn on the top of DTEC , because it will set a ctype and immediately begin sparking metal object. DTEC can be used as a replacement to the detector wall so that you can make your creations smaller.
  
Można ustawić .tmp narzędziem PROP i określić promień wykryje elementy od (w kształcie kwadratu)
+
You can set the TMP PROP tool will detect and identify the components radius of ( square-shaped )
  
 
=== [[Plik: TSNS.png | TSNS]] [[element: TSNS | Czujnik temperatury]] ===
 
=== [[Plik: TSNS.png | TSNS]] [[element: TSNS | Czujnik temperatury]] ===

Revision as of 20:47, 29 April 2015

Language: English  • español • polski • русский • 中文

This menu was introduced in 84.0 to fill the needs of the lately added sensor materials.

INVS Invisible

'Opis:' Niewidoczne dla cząstek pod ciśnieniem

'Temp' 22C

Przy wysokich ciśnieniach, INVS staje niematerialne, dzięki czemu cząstki przechodzą przez podobne E-mur. PHOT może przejść i być przekształcony Neut, ale tylko wtedy, gdy on ściskany.

DTEC Detektor

Description: The ' detector , it creates a spark when something ctype a particular variable is nearby, then it generates the SPRK

' Temp ' 22C

The detector generates a spark ( SPRK ) at IT ctype element is nearby. To set the ctype draw on it with the element as for CLNE . When drawing the metal , which may be sparks or any fixed elements in the vicinity of it , not accidentally turn on the top of DTEC , because it will set a ctype and immediately begin sparking metal object. DTEC can be used as a replacement to the detector wall so that you can make your creations smaller.

You can set the TMP PROP tool will detect and identify the components radius of ( square-shaped )

TSNS Czujnik temperatury

'Opis:' Czujnik temperatury, tworzy iskry, gdy w pobliżu nie ma cząstek o większej temperatury (temp).

'Temp' 22C

Jeśli materiał, który jest blisko TSNS (w promieniu jednego piksela, że ​​8 otaczających pikseli) ma wyższą temp niż TSNS, zaczyna iskra materiałów przewodzących w pobliżu (w promieniu 2 pikseli). Można ustawić TMP określić promień wykryje temperaturę od (w kształcie kwadratu). Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

PSNS Czujnik ciśnienia

'Opis:' Czujnik ciśnienia, wytwarza iskrę ciśnienie jest większe niż ciśnienie.

'Temp' 4C

Czujnik ciśnienia jest stosowany do wykrywania, czy ciśnienie / powietrze otoczenia jest większa niż bieżąca temperatury czujnika. W przypadku wykrycia takiego ciśnienia, to wywołać jakichkolwiek pobliżu przewodów. Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

Kategoria: Elementy