Difference between revisions of "Using The Console"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
m (tmp: Last Edit.)
m (Translate/Tłumaczenie)
Line 1: Line 1:
The Powder Toy now uses the [[ Lua]] console, which lets you do more than the old console. If you just want to do simple things, this console has easier and shorter commands.
+
Powder Toy aktualnie używa konsoli [[ Lua/pl|Lua]], która pozwala na wiele więcej niż stara konsola. Jeśli chcesz zrobić proste rzeczy, używanie tej konsoli będzie łatwiejsze i ma krótsze komendy.
 +
====  Używanie konsolo  ====
 +
'''''Po wersji 49.3 komendy potrzebują symbolu ! na początku'''''
  
====  Using console  ====
+
Konsola to najprościej mówiąc okienko w którym wywołujesz zdarzenia zakodowane w grze. Pozwala na dużo więcej rzeczy niż zwykłe ruszanie myszką i klikanie, czy nawet hackowanie gry.
'''''As of 49.1 the commands now require a ! in front of them, and are also LUA enabled(LUA Scripts)'''''
 
  
The console in Powder Toy is essentially a window that you can bring up that allows you to directly trigger commands coded into TPT. Because of its closeness to the code itself, you can do interesting things with it that wouldn't ordinarily be possible with just pointing and clicking, or even elaborate hacking.
+
Otwieranie konsoli jest łatwe. Przyciskasz klawisz ~ (na niektórych klawiaturach jest to ` lub ¬ lub ^/° na klawiaturach w standardzie QWERTZ) (Ten klawisz jest na dokładnie na lewo od przycisku 1, na góre od Tab i pod Escapem). Po wciśnięciu gra się pauzuje, i wysuwa się czarne pole tekstowe na górze ekranu.
  
Opening the console is easy. You press the ~ key (on some keyboards it's ` or ¬ or ^/° on QWERTZ-keyboards) (with or without pressing shift, it's immediately left of the 1 key, above Tab on most keyboards) and the game will pause, bringing down a black window that you can type into.
+
W porównaniu do innych gier, konsola Powder Toya jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, ale prawdopodobnie i tak zajmie ci to wiele prób aby zapamiętać komendy.
  
[http://img97.imageshack.us/img97/6811/tildekey1.jpg | View the key here]
+
Najczęściej używana i najbardziej funkcjonala komenda to !set. Oto składnia tej komendy:
  
Compared to most consoles, Powder Toy's is actually fairly intuitive and easy to mess with, but you'll still probably have to try a few times to memorize the order of words to type in.
+
'''!set [którą zmienną zmienić] [cząstki/cząstka do zmiany] [nowa wartość zmiennej]'''
  
The most relevant, or at least the most immediately cool and useful command that most people will want to know is the Set command. The syntax goes like this:
 
  
'''!Set [What variable to set] [the identity of the particle/s to be set] [the value it changes to]'''
+
Przykładowo, chcę zmienić typ cząstki o indeksie #25 na METL.<br>
 +
'''!set type 25 metl'''
  
 +
W polu na cząstkę do zmiany można wpisać all, wtedy komenda obowiązuje do wszystkich cząstek na ekranie.<br>
 +
'''!Set type all metl'''<br>
 +
Zmieniłoby każdą cząsteczkę na mapie w METL.
  
In other words, say I want to change particle #25 into metal. I would type:
+
'''!Set type metl watr'''<br>
 +
Zmieniło by każdą cząstkę METL w WATR.
  
'''!Set type 25 metl'''
+
'''!Set type metl none'''<br>
 +
Usunęłoby cały METL w symulacji.
  
More relevantly, you can use the keyword "All" or even an element name in place of that number. So the command:
+
Zamiast type można używać większości zmiennych cząstek, np. temp, ctype, life, x, y, tmp, tmp2.
 +
Zobacz [[Variables/pl|Zmienne]] jeśli chcesz sprawdzić znaczenie tych wartości.
  
'''!Set type all metl'''
 
  
Would turn every particle in the save to metal.
 
  
'''!Set type metl watr'''
+
Komenda !quit zamyka natychmiastowo grę.
  
...Would turn every particle of metal in the save to water. And so on.
+
Komenda !create tworzy element o danym typie na danej pozycji x, y.<br>
 +
'''!Create METL 200,100'''<br>
 +
Stworzy 1 piksel metalu na pozycji X: 200, Y: 100.
  
'''!Set type metl none'''
+
Funkcja !kill lub !delete (to samo) niszczy cząstkę na podanej pozycji. <br>
 +
'''!delete 200,100'''<br>
 +
Usunie cząstkę na pozycji X: 200, Y: 100.
  
Would remove all metal particles from the save.
+
Komenda !load wczytuje symulację o podanym ID.<br>
 
+
'''!Load 500000'''<br>
The word "Type" is also interchangeable. The following keywords can be used as well:
+
Wczyta symulację o ID 500000.
 
 
* Type: This sets a particle's identity. You can use this to change what an element is.
 
* Temp: This sets a particle's temperature. You can use it to melt a whole save all at once. (please note: the temp is read as Kelvin which you get by adding 273.15 to Celsius)
 
* Ctype: This sets the temporary state of an element. This has many uses, making lava that freezes into NEUT for example. To do this, draw on some lava then go to console and type "!set ctype lava neut" (without the quotes) and then hit enter. Then draw something at room temp below it, and unpause it. When the lava hits the cooler object it will freeze into neut.Ctype is also used to choose what element CLNE and its variants will create.
 
 
 
* Life: This sets a particle's life expectancy. This variable however is used for many varied things, like the timing of spark and the colors of fire.
 
* X, Y, VX, VY: These set the X and Y positions of particles in the field. VX and VY respectively set their velocities.
 
* Tmp: This is used for varying things, like the colors of Quartz.
 
* Tmp2: Like a second Tmp, used for less things.
 
 
 
 
The !Quit command is a straight forward one; it closes the powder toy straight away.
 
 
 
'''!Quit'''
 
 
 
The Create command is also pretty straight-forward. By typing the elements name and the coordinates you want it at, you can create a particle of any element. For example:
 
 
 
'''!Create METL 200,100'''
 
 
 
This will create a pixel of METL (metal) at point (200,100) on TPT's grid.
 
 
 
The !delete/!kill commands are also similar, they delete a particle at a point:
 
 
 
'''!delete 200,100'''
 
 
 
This deletes the particle you just created.
 
 
 
The !Load command loads a specific save number. This loads save number 500000:
 
 
 
'''!Load 500000'''
 
 
 
The !bubble command creates a bubble of soap at a specific point. It is hard to create them without this.
 
  
 +
Funkcja !bubble tworzy bąbelek mydlany na pozycji X, Y. Bez tej funkcji bardzo trudno inaczej stworzyć mydlaną bańkę.<br>
 
'''!bubble 100,100'''
 
'''!bubble 100,100'''
 +
Stworzy bańkę na pozycji X: 100, Y: 100.
  
This wiki page does not cover the other commands yet. The page of the console essentially describes how to use it, and with these examples, take and figure it out.
+
Ta strona wiki nie zawiera wszystkich komend w grze, tylko tłumaczy jak działa konsola.<br>
 
+
Kilka innych komend:
Some other commands:
+
!file<br>
!file
+
!sound<br>
!sound
+
!python<br>
!python
+
!reset <br>
!reset
+
!reset velocity – Zeruje prędkość wszystkich cząstek.<br>
 
+
!reset pressure – Zeruje ciśnienie w całej symulacji. <br>
The !reset command can do a lot of things. !reset velocity sets the velocity of all particles to 0. !reset pressure resets the pressure map, like pressing the = key. !reset sparks gets rid of all sparks on the screen and sets their type to their ctype. !reset temp sets all particles back to their default temperature they have when you draw them.
+
!reset sparks – Usuwa wszystkie SPRK na mapie. <br>
 
+
!reset temp – Zmienia temperaturę cząstek do domyślnej, początkowej.
The if command can only be used in scripts. It checks if a particle at index i is the type j
 
 
 
'''!if type 1,dmnd'''
 
 
 
This would check if parts[1].type is diamond and return 1 if true, 0 if not.
 
 
 
====  Running scripts  ====
 
You can run console commands stored in a file by creating a text document and writing a script.
 
 
 
When you have done that, open the console in the Powder Toy and type in
 
  
'dofile("''your filename here''")'. It might say scripts are not enabled.
+
Wyrażenie !if może być używane tylko w skryptach. Sprawdza czy typ danej cząsteczki to dany typ.<br>
 +
'''!if type 1,dmnd'''<br>
 +
Jeśli cząsteczka #1 to diament, zwraca 1, jeśli nie, zwraca 0.
  
The script will be done once, and you can use any normal commands, if, else, endif, and end. Running scripts with Lua gives you a lot more options for what to do, and lets you run it every frame.
+
====  Używanie skryptów.
 +
Używając dowolnego edytora tekstu, zapisz skrypt w rozszerzeniu txt w folderze w którym znajduje się Powder Toy.
 +
Potem otwórz konsolę i wpisz:<br>
 +
'dofile("''nazwa pliku''''). Czasami może wyświetlić, że skrypty są wyłączone.
  
 
====  Hints and tips on using tmp, life, and ctype  ====
 
====  Hints and tips on using tmp, life, and ctype  ====

Revision as of 07:53, 2 November 2012

Powder Toy aktualnie używa konsoli Lua, która pozwala na wiele więcej niż stara konsola. Jeśli chcesz zrobić proste rzeczy, używanie tej konsoli będzie łatwiejsze i ma krótsze komendy.

Używanie konsolo

Po wersji 49.3 komendy potrzebują symbolu ! na początku

Konsola to najprościej mówiąc okienko w którym wywołujesz zdarzenia zakodowane w grze. Pozwala na dużo więcej rzeczy niż zwykłe ruszanie myszką i klikanie, czy nawet hackowanie gry.

Otwieranie konsoli jest łatwe. Przyciskasz klawisz ~ (na niektórych klawiaturach jest to ` lub ¬ lub ^/° na klawiaturach w standardzie QWERTZ) (Ten klawisz jest na dokładnie na lewo od przycisku 1, na góre od Tab i pod Escapem). Po wciśnięciu gra się pauzuje, i wysuwa się czarne pole tekstowe na górze ekranu.

W porównaniu do innych gier, konsola Powder Toya jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, ale prawdopodobnie i tak zajmie ci to wiele prób aby zapamiętać komendy.

Najczęściej używana i najbardziej funkcjonala komenda to !set. Oto składnia tej komendy:

!set [którą zmienną zmienić] [cząstki/cząstka do zmiany] [nowa wartość zmiennej]


Przykładowo, chcę zmienić typ cząstki o indeksie #25 na METL.
!set type 25 metl

W polu na cząstkę do zmiany można wpisać all, wtedy komenda obowiązuje do wszystkich cząstek na ekranie.
!Set type all metl
Zmieniłoby każdą cząsteczkę na mapie w METL.

!Set type metl watr
Zmieniło by każdą cząstkę METL w WATR.

!Set type metl none
Usunęłoby cały METL w symulacji.

Zamiast type można używać większości zmiennych cząstek, np. temp, ctype, life, x, y, tmp, tmp2. Zobacz Zmienne jeśli chcesz sprawdzić znaczenie tych wartości.


Komenda !quit zamyka natychmiastowo grę.

Komenda !create tworzy element o danym typie na danej pozycji x, y.
!Create METL 200,100
Stworzy 1 piksel metalu na pozycji X: 200, Y: 100.

Funkcja !kill lub !delete (to samo) niszczy cząstkę na podanej pozycji.
!delete 200,100
Usunie cząstkę na pozycji X: 200, Y: 100.

Komenda !load wczytuje symulację o podanym ID.
!Load 500000
Wczyta symulację o ID 500000.

Funkcja !bubble tworzy bąbelek mydlany na pozycji X, Y. Bez tej funkcji bardzo trudno inaczej stworzyć mydlaną bańkę.
!bubble 100,100 Stworzy bańkę na pozycji X: 100, Y: 100.

Ta strona wiki nie zawiera wszystkich komend w grze, tylko tłumaczy jak działa konsola.
Kilka innych komend: !file
!sound
!python
!reset
!reset velocity – Zeruje prędkość wszystkich cząstek.
!reset pressure – Zeruje ciśnienie w całej symulacji.
!reset sparks – Usuwa wszystkie SPRK na mapie.
!reset temp – Zmienia temperaturę cząstek do domyślnej, początkowej.

Wyrażenie !if może być używane tylko w skryptach. Sprawdza czy typ danej cząsteczki to dany typ.
!if type 1,dmnd
Jeśli cząsteczka #1 to diament, zwraca 1, jeśli nie, zwraca 0.

==== Używanie skryptów. Używając dowolnego edytora tekstu, zapisz skrypt w rozszerzeniu txt w folderze w którym znajduje się Powder Toy. Potem otwórz konsolę i wpisz:
'dofile("nazwa pliku''). Czasami może wyświetlić, że skrypty są wyłączone.

Hints and tips on using tmp, life, and ctype

Admins/TPT-devs please fill in this section with which particle types are effected by the "tmp", "life", and "ctype" variables, and what those effects are with each particle type that uses them. Please also give some example code.

ctype
 • Clone (BCLN, PCLN, CLNE): ctype is the element being generated by the clone. For example, you can make all the clne on the screen generate neutrons with the console/script command "!set ctype clne neut"
 • State changes (ICE, LAVA): ctype is the element to melt/freeze into. For example, you can make lava freeze into bomb like this "!set ctype lava bomb". That actually gets some interesting results.
 • SPRK: ctype is the element covered by the spark.
 • Color (PHOT, FILT, FWRK, GLOW, BRAY): ctype is used to store various bits of information about color. There is currently no simple way to change this with console.
 • PIPE: Ctype distinguishes the different types of pipe (red/green/blue/unallocated). There is currently no simple way to change this with console (but experiment with setting ctype to none, dust, watr, oil, fire). For more information on pipe, see Using PIPE element.
 • QRTZ: QRTZ growth uses ctype. For example, the natural way is to pour SLTW on it. The SLTW changes the ctype to DUST. "!set ctype qrtz sprk" will cause rapid, unnatural growth. This can also be achieved by sparking QRTZ manually.
 • WIRE: The different types of WIRE(Electron head, tail, wire) are distinguished by it's ctype. Try experimenting with ctypes DUST, WATR and none.
 • Using ctype, you can make molten ice and molten diamond with this code: for molten ice, put ice then type " !set ctype ice lava " then type " !set temp ice 500 " and the ice in the world will become molten ice. Molten diamond occurs when you place lava then
use " !set ctype lava dmnd ". This goes along with the above mentioned state changes.
tmp

Tmp is a value used for various element properties. Only a few elements use it. NOTE: this is NOT temperature (which is called 'temp'). Tmp can also change the channels of WIFI.

 • PIPE: the type of the element currently contained in the pipe. Use '!set tmp pipe 0' to remove all particles from all pipes.
life

Use this with with fire or plasma to make it have more or less time until it burns out. For example, "!set life fire 1000" to make it last for a VERY long time (even to the point it is unrealistically still glowing even after its temperature has cooled to room temperature, same with plasma). Use with fuse to make it be in the already burning state by reducing this number to something really low like 1 (command for that is "!set life fuse 1"). You can use it to basically put any element into a state that uses the same special property but use it either much more, better, longer, shorter, worse, or less.

E.G.:

 • DEUT has a property that says it can multiply itself based on its temperature. It is possible to use life to make it obey this property but at the same time make it use it vastly more. As in, 99999 life deut makes it expand across the whole screen.
 • Another closely studied use of the life variable is what it does to ACID. Acid is corosive. It has a set life value of 75 that cannot be raised without editing the game engine. The more particles acid corrodes away the lesser its life value becomes. If set below fifty any particle can destroy acid.
 • Switches, like SWCH, HSWC, PCLN, and PUMP, also use life to turn on and off.
 • Portals use life to generate their effects. This is one of the only times life goes into negative naturally.
 • Stickman's health can be changed by editing his life.
 • SPRK uses not only ctype, but life as well. SPRK on most metals has a life of 4. On INST it has a life of 1. This shows how long the spark will remain on the material. The material afterward then uses life to calculate when it can be sparked again.