Elements:Sensors

From The Powder Toy
Revision as of 11:59, 19 March 2015 by sebacalka (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Language: English  • español • polski • русский • 中文

This menu was introduced in 84.0 to fill the needs of the lately added sensor materials.

INVS Invisible

'Opis:' Niewidoczne dla cząstek pod ciśnieniem

'Temp' 22C

Przy wysokich ciśnieniach, INVS staje niematerialne, dzięki czemu cząstki przechodzą przez podobne E-mur. PHOT może przejść i być przekształcony Neut, ale tylko wtedy, gdy on ściskany.

DTEC Detektor

'Opis:' Detektor, tworzy iskrę, gdy coś okreslonego w zmiennej ctype jest w pobliżu, generuje on w tedy SPRK

'Temp' 22C

Detektor generuje iskrę (SPRK) przy IT w ctype elementem jest w pobliżu. Aby ustawić jego ctype narysuj nad nim z elementem jak przy CLNE. Podczas rysowania metalu, która otrzyma iskry ani żadnych stałych elementów w pobliżu niej, przypadkowo nie zwrócić na szczycie DTEC, bo to będzie ustawić to ctype i natychmiast rozpocząć iskrzenia metalowego obiektu. DTEC może być stosowany jako zamiennik do detektora ściany tak, że można zrobić swoje kreacje mniejsze.

Można ustawić .tmp narzędziem PROP i określić promień wykryje elementy od (w kształcie kwadratu)

TSNS Czujnik temperatury

'Opis:' Czujnik temperatury, tworzy iskry, gdy w pobliżu nie ma cząstek o większej temperatury (temp).

'Temp' 22C

Jeśli materiał, który jest blisko TSNS (w promieniu jednego piksela, że ​​8 otaczających pikseli) ma wyższą temp niż TSNS, zaczyna iskra materiałów przewodzących w pobliżu (w promieniu 2 pikseli). Można ustawić TMP określić promień wykryje temperaturę od (w kształcie kwadratu). Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

PSNS Czujnik ciśnienia

'Opis:' Czujnik ciśnienia, wytwarza iskrę ciśnienie jest większe niż ciśnienie.

'Temp' 4C

Czujnik ciśnienia jest stosowany do wykrywania, czy ciśnienie / powietrze otoczenia jest większa niż bieżąca temperatury czujnika. W przypadku wykrycia takiego ciśnienia, to wywołać jakichkolwiek pobliżu przewodów. Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

Kategoria: Elementy