Elements:Radioactive

From The Powder Toy
Revision as of 19:24, 28 September 2011 by (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Materiały Radioaktywne </h2> Kategoria zawiera rozszczepialne pierwiastki radioaktywne, jak również elementy o unikalnych właściwościach.

Uran [URAN ] </h4> Uran jest produktem ubocznym reakcji jądrowej plutonu (PLUT). Szybko się nagrzewa pod ciśnieniem. Tym większe ciśnienie tym większa temperatura. Uran będzie powoli się chłodzić pod niskim lub przy braku ciśnienia. <h3> Pluton [PLUT ] </h4> Reaguje pod ciśnieniem lub przy dużej ilości neutronów. Reaguje także z piorunami (THDR). Skutkiem ubocznym reakcji jądrowej plutonu będzie Uran (URAN). Neutron (NEUT) w połączeniu z Plutonem tworzy reakcje łańcuchową. 1 neutron do jednej cząstki plutonu spowoduje jeszcze 1 neutron = 2 neutrony Szybka reakcja jądrowa spowoduje stworzenie cząstek kamienia i uranu. Zabija Stickman'a :( <h3> Neutrony [Neut ] </h4> Neutrony reagują na grawitacje. Poruszają się we wszystkich kierunkach. Mają dziwne interakcje z innymi elementami, powodują reakcje jądrową w połączeniu z plutonem (PLUT) i tlenkiem deuteru (DEUT). Zmienia niektóre elementy w inne.
 • Zmienia Pluton w Kamień, Uran, neutrony, ciepło i ciśnienie.
 • Zmienia tlenek deuteru w neutrony, ciepło i ciśnienie.
 • Zmienia Proch strzelniczy w pył.
 • Zmienia roślinę w drewno.
 • Zmienia pył w pierwsze wykonanie fajerwerków.
 • Zmienia Nitroglicerynę na gaz / olej / Desl.
 • Zmienia C-4 w Goo.
 • Destyluję wodę
 • Zmienia kwas w Izotop Z.
 • Zmienia DESL w gaz.
 • Zmienia Drożdże w Martwe Drożdże (DYST).
 • Zmienia Węgiel w drewno.
 • Sprawia, że ​​GLOW, Świeci na zielono.
<h3> Fotony [PHOT ] </h4> Podróżuje w linii prostej przechodzi przez niektóre elementy. Prawie jak światło. Może spalić rzeczy, takie jak drewno, roślina i niektóre materiały wybuchowe, jeśli jest skoncentrowany. Temperatura Fotonów jest wysoka, ~ 900C mogą być schłodzone do temperatury, zamarzania wody. Zwykle stosowany jako medium do przenoszenia ciepła. <h3> Antymateria [AMTR ] </h4> Niszczy prawie wszystko i produkuje bardzo małą ilość ciśnienia i fotonów. W połączeniu z Warp'em może zniszczyć diament. <h3> Tlenek deuteru [DEUT ] </h4> Nazywany ciężką wodą lub D2O. Radioaktywna ciecz, która zmienia swoją objętość zależną od temperatury. Reaguje tylko na neutrony, tworząc więcej neutronów i ciśnienie. DEUT gwałtownie rozszerza się w zależności od temperatury, co pozwala rosnąć o około 20 razy w stosunku do minimalnej wielkości. Jego gęstość określa, jak potężna będzie reakcja . <h3> Warp [WARP ] </h4> Niewidzialny gaz, który wypiera lub rozprasza inne cząsteczki w najbliższej okolicy. Ma niską długość życia. W połączeniu z antymaterią niszczy diament. <h3> Izotop-Z [ISOZ ] </h4> Radioaktywny płyn, który rozpada się w fotony, gdy styka się z fotonami lub gdy działa na niego niskie ciśnienie. <h3> Stały Izotop-Z [ISZS ] </h4> Radioaktywne ciało stałe, które rozpada się w fotony. Proces można przyspieszyć gdy znajduje się on w niskim ciśnieniu. Jest w gruncie rzeczy przeciwieństwem reakcji plutonu. ISZS może być stopiony w ciekły izotop-z (patrz izotop-z), to normalne w czasie trwania rozpadu. Można to zrobić ręcznie za pomocą ciepła (HEAT). <h3> Osobliwość [SING] </h4> Proszek, który generuje bardzo niskie ciśnienie. Osobliwość może zniszczyć inne cząstki, jest sproszkowaną czarną dziurą. Po "zjedzeniu" dużo materii, Osobliwość eksploduje w neutrony i fotony po śmierci (aktualizacja 47)