Difference between revisions of "Elements:Liquids/pl"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
(DSTW Distilled Water)
(SLTW Salt Water)
Line 78: Line 78:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Product of Water + Salt. Saltwater freezes below -20.00 degrees C, and vaporizes at +109.86 degrees, at zero pressure. When it is heated enough, the SLTW evaporates and may leave behind SALT or WTRV.
+
Produkt stworzony z  wody i soli. Słona zamarza poniżej -20,00 ° C i odparowuje w 109,86 stopni, przy zerowym ciśnieniu. Gdy jest wystarczająco ogrzewane, SLTW paruje i może zostawić soli oraz WTRV.
  
SLTW at temp of T degrees C, experiencing P pressure, will turn into WTRV, as follows: T ⩾ 109.86 + 2P .
+
SLTW w temp T stopnie C, doświadcza presji P, zamieni się WTRV, w następujący sposób: T ⩾ 109,86 + 2P.
SLTW experiencing any pressure P will turn into ICE (ctype SLTW) or SNOW when T is ⩽ -20.01 degrees C, into ICE (ctype SLTW) if P < 0.8, or SNOW if P ⩾ 0.8 .
+
SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.
  
Saltwater also destroys PLNT and makes QRTZ grow slowly.
+
Woda morska niszczy PLNT i sprawia QRTZ rosną powoli.
  
 
=== [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX|Molten Wax]]  ===
 
=== [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX|Molten Wax]]  ===

Revision as of 11:12, 19 March 2015

Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność.

WATR Water

Opis: "Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić."

Temp: 22.00

Watr w temp T stopnie C, doświadczają presji P, zamieni się WTRV (parę wodną), w następujący sposób: T ⩾ 99,86 + 2P. Watr nie zostanie poddana żadnemu ciśnieniu P zamieni się w śniegu i lodu, gdy temperatura T jest watr jest ⩽ -0,01 ° C, w ICE, jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.

Produkt wody destylowanej (DSTW) i większości proszków i cieczy prowadzi także, ale w wolnym tempie, w dłuższym okresie czasu, zanim będzie mógł przeprowadzić ponownie.

Watr wyruszy RBDM i LRBD, kiedy dotykają, i zgasić FIRE. Zamarza w ICE i odparowuje do pary. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia.

OIL Oil

Description: "Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka."

Temp: 22.00

Łatwopalna ciecz. Przy niskim ciśnieniu / ciepła, zamienia się w GAZU. Gaz zmienia się w olej przy schłodzeniu lub poddaniu niskiemu ciśnieniu.

OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję.

LAVA Lava

Description: "Stopiona skała, bardzo gorąca"

Temp: 1522.00

Zestala się stopiony materiał poniżej temperatury topnienia materiału.

Następujące materiały mogą stać się na tyle stopionego wysokich temperatur:

Większość elektroniki (głównie przewody mogą topić, ale nie topi się: BTRY, Inst i WWLD), Większość proszków (niektóre, się nie topia: śnieg, BREL, Anar, GRAV, FRZZ, BCOL, FSEP, Yest i kurz) Szkło, Łamliwy metal.

Lawa, kiedy zrodził (na przykład podczas rysowania lawy na ekranie lub z CLNE) i ostygnie, staje się STNE. Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości.

ACID Acid

Description: "silny kwas, przepala wszystko, palny."

Temp: 22.00

Rozpuszcza się wiele rzeczy. Niektóre wyjątki to:

Lawa i materiały wybuchowe (może to tylko zapalić lub wysadzić), Elementy "specjalne" i innych specjalne elementy, szkło, Kwarc i Złamane Kwarc, diament, Złoto.

Kwas jest łatwopalny, pali się pod wpływem ognia, energii elektrycznej lub lawy. Wytwarza ciepło podczas rozpuszczania rzeczy.

Posiada dodatkowy wpływ na TTAN.

DSTW Distilled Water

Description: "Destylowana Woda, nie przewodzi prądu."

Temp: 22.00

Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie.

DSTW ma takie samo gotowanie i zamrażania punktów jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji.

SLTW Salt Water

Description: "słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól."

Temp: 22.00

Produkt stworzony z wody i soli. Słona zamarza poniżej -20,00 ° C i odparowuje w 109,86 stopni, przy zerowym ciśnieniu. Gdy jest wystarczająco ogrzewane, SLTW paruje i może zostawić soli oraz WTRV.

SLTW w temp T stopnie C, doświadcza presji P, zamieni się WTRV, w następujący sposób: T ⩾ 109,86 + 2P. SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.

Woda morska niszczy PLNT i sprawia QRTZ rosną powoli.

MWAX Molten Wax

Description: "stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX"

Temp: 50.00

Molten wax. It burns, and hardens into wax at around 45 degrees.

LN2 Liquid Nitrogen

Description: "ciekły hel, bardzo zimny, po ogrzaniu znika."

Temp: -205.00

When transferring heat to a particle warmer than itself, dissipates and generates pressure. Liquid Nitrogen and Nitrogen Ice are often used as cooling mechanisms, because the liquid nitrogen disappears after it reaches a certain temperature.

DESL Diesel

Description: "paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala."

Temp: 22.00

Flammable liquid,lighter than water. Diesel has the same characteristics as NITR but ignites instead of exploding. Ignites over 50°C and with pressures over 5. Diesel will burn steadily (slower than oil) if a small amount of FIRE touches it. Diesel will also burn with a lot of SMKE

LOXY Liquid Oxygen

Description: "Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny."

Temp: -193.15

Liquid form of Oxygen (O2). Transforms into O2 approximatively over -170.00. Ignites quickly when sparked or in contact with fire. When ignited, it turns into 2000 degree plasma

GLOW Glow

Description: "poświata, jaży się pod ciśnieniem."

Temp: 42.00

Świeci pod wpływem wysokiego ciśnienia. Zmienia kolor wraz z temperaturą. Gdy PHOT przechodzi przez GLOW, foton otrzyma ten sam kolor. Jednak przy czym temperatura PHOT to około 900 stopni, jest to dość trudne do utrzymania GLOW w odpowiedniej temperaturze. Glow mnoży również fotony, które stykają się z nim.

GLOW glow zmienia kolor pod wpływem różnych sytuacji:

szary >> nic
niebieski >> przemieszcza się
jasny czerwony >> wysoka temperatura
ciemny zielony/niebieski >> niska temperatura
jasny zielony>> wysokie ciśnienie
ciemny purpurowy >> niskie ciśnienie
żółty >> wysoka temperatura i ciśnienie
jasny purpurowy>> wysoka temperatura i niskie ciśnienie
trochę ciemniejszy jasny zielony>>niska temperatura i wysokie ciśnienie
ciemny niebieski >>niska temperatura i ciśnienie

tworzy deuter (DEUT) po wymieszaniu z wodą.

BUBW Carbonated Water

Description: "Carbonated water. Slowly releases CO2."

Temp: 20.00

Carbonated Water, releases CO2 when in contact with anything. The release of CO2 creates pressure, which then causes a large 'explosion' of water. BUBW also spontaneously decomposes when left by itself.

BUBW has the same boiling and freezing points as water, see WATR for more information. ICE and SNOW formed from BUBW is of ctype BUBW.

BIZR Bizarre

Description: "Bizarre, contradicts the normal state changes. Paints other elements with it's deco color."

Temp: 22.00

Contradicting 'normal' physics, this element solidifies at around 130 degrees, and evaporates around -170 degrees. When colored with Decoration layer colors, it will transfer it's color to other elements it touches. Bizarre will transform PHOT into ELEC.

PSTE Paste

Description: "Colloid, hardens under pressure."

Temp: 20.00

Turns into solid PSTS at about 0.30 pressure. Becomes BRCK at around 480 degrees.

GEL Gel

Description: "Gel. A liquid with variable viscosity and heat conductivity."

Temp: 22.00

Added in 75.0, Gel can absorb water. While absorbing water, it becomes darker and less viscous and its heat conductivity increases. If in contact with sponge, water passes from gel to sponge. When gel touches PSTE it will drain the water from the PSTE and the PSTE becomes CLST. If a gas touches the surface, then it will be randomly pulled across it and deposited somewhere else, useful in liquid/gas separation. Also appears to "stick" to gases.

SOAP Soap

Description: "Soap. Creates bubbles. Washes off deco color."

Temp: 20.00

Creates bubbles at about 0.50 pressure, the bubbles have the same color as the soap. Removes decoration.

Bubbles will freeze at lower temperatures.

VIRS Virus

Description: "Virus. Turns everything it touches into virus."

Temp: 72.00

Will turn almost every element into more VIRS. Virus has three states which depend on temperature only: solid, VRSS, liquid VIRS and gaseous VRSG. virus is highly flammable, but now only to PLSM, to prevent random burning as FIRE or LAVA gets infected. The cure for virus is SOAP, this will make all VIRS turn back into what it was.