Elements:Force/pl

From The Powder Toy
Revision as of 20:19, 1 July 2023 by Hythonia (talk | contribs) (Enter a short summary [Alt+Shift+b])
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • русский

PIPE Rura

Opis: "Przemieszcza cząstki. Gdy wokół wytworzy się warstwa cegły, usuń część, by stworzyć ujście. Po chwili rura wygeneruje się i będzie nadawać się do użytku."

Wokół rury po chwili samoistnie wytworzy się warstwa cegły (BRCK). Aby ustawić kierunek rury, usuń część cegły w miejscu ujścia cząsteczek. Wzdłuż rury od ujścia do wejścia zaczną pojawiać się linie wskazujące kierunek, w którym będą poruszać się cząsteczki. Gdy linie pokryją całą rurę, będzie ona nadawała się do użytku — w tym momencie można usunąć ściany rury lub zastąpić je innym materiałem.

ACEL Akcelerator

Opis: "Akcelerator, przyspiesza ruch pobliskich cząstek."

Przyspiesza wszystkie cząsteczki niebędące ciałami stałymi. Dla jak najwyższej efektywności użyj dwóch równoległych linii ACEL z jednym pikselem przerwy między nimi. Wartość .life decyduje o przyspieszeniu cząstek; wartości od 100 do 1000 (maksymalnej) również zwiększą nadawane przyspieszenie. Domyślna wartość co klatkę zwiększa prędkość cząstek o 10%.

DCEL Spowalniacz

Opis: "Spowalniacz, zmniejsza prędkość pobliskich cząstek."

Przeciwieństwo akceleratora (ACEL), spowalnia ruch cząstek niebędących ciałami stałymi. Domyślna wartość .life spowalnia prędkość cząstek do 91%; wyższe wartości będą spowalniały ich ruch w większym stopniu. Maksymalna wartość, 100, zatrzyma ruch wszystkich cząsteczek (z wyjątkiem ruchu spowodowanego grawitacją).

GBMB Ładunek grawitacyjny

Opis: "Ładunek grawitacyjny. Przywiera do pierwszego napotkanego materiału, wytwarzając puls grawitacji."

Przywiera do pierwszego materiału, który napotka, po chwili wytwarzając silne pole dodatniej, a następnie ujemnej grawitacji. Dla prawidłowego działania wymaga włączenia ustawienia grawitacji newtonowskiej.

FRAY Emiter pola siłowego

Opis: "Emiter pola siłowego. Przyciąga lub odpycha cząstki w zależności od temperatury. Używany tak samo, jak ARAY."

Pod wpływem ładunku elektrycznego nadaje pewną prędkość cząstkom po drugiej stronie. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 0 °C, cząstki zostaną odepchnięte, jeżeli niższa — zostaną przyciągnięte.

FRAY działą na podobnej zasadzie, co ARAY, działając na cząstki jedynie w linii prostej po przeciwległej stronie od ładunku elektrycznego. Jego zasięg działania to 10 pikseli.

RPEL Odpychacz

Opis: "Odpycha lub przyciąga cząstki w zależności od temperatury."

Odpycha cząstki, jeżeli własna temperatura jest wyższa niż 0 °C, przyciąga je, jeśli jest ona niższa. W przeciwieństwie do FRAY, nie potrzebuje ładunku elektrycznego: zamiast tego tworzy kwadratowe pole siłowe o zasięgu 20 pikseli.

DMG Zniszczenie

Opis: "Wyzwala niszczące ciśnienie, krusząc napotkaną powierzchnię."

W kontakcie z dowolną powierzchnią oprócz diamentu (DMND) wyzwala druzgocące ciśnienie. Podczas opadania nie rozprasza się na boki, ciśnienie nie działa nań również podczas opadania. W "trybie ozdobnym" (ang. fancy display, włączanym klawiszem 7) błyszczy się podobnie jak BOMB i DEST.

PSTN Tłok

Opis: "Tłok. Wydłuża się, popychając cząstki."

W momencie zasilenia ładunkiem elektrycznym z silikonu typu P (PSCN) zaczyna wydłużać ramię w zależności od położenia cząstki PSCN. Nie może wydłużać ramienia na ukos. Ramię będzie popychać każdy materiał na który natrafi z wyjątkiem diamentu (DMND).

Ramię tłoku przestaje wydłużać się w momencie natrafienia na ścianę lub kiedy zgromadzi zbyt wiele cząstek materiału. Domyślnie może popychać 31 cząstek, lecz liczbę tę można zwiększyć (lub zmniejszyć), zmieniając wartość .tmp tłoku.

Ramię tłoku można cofnąć ładunkiem elektrycznym z silikonu typu N (NSCN) lub dowolnego materiału innego niż PSCN. Razem z ramieniem cofną się wszystkie cząstki w linii prostej naprzeciw niego. Jeśli jest ich zbyt wiele (tj. jeśli liczba pikseli materiału przekracza wartość .tmp), cofnięte zostanie tyle materiału, ile ramię może utrzymać.

Wartości:

  • .ctype: Tłok będzie zatrzymywał się po napotkaniu wybranego materiału tak, jak zatrzymuje się, zetknąwszy się ze ścianą.
  • .tmp: Maksymalna liczba cząstek, którą może utrzymać tłok (domyślnie 31).
  • .tmp2: Maksymalna długość, na jaką może rozciągnąć się ramię tłoku (domyślnie 255).

FRME Rama

Opis: "Rama, może zostać użyta wraz z tłokiem do przesuwania większej liczby cząstek."

Rama pozwala na większą kontrolę nad materiałem przesuwanym przez tłok.

Sposób użycia: Umieść nad tłokiem grubą na 1 piksel warstwę FRME. Maksymalna jej szerokość powinna wynosić 29 pikseli (1 na środku, 14 po obu bokach). Teraz gdy ramię tłoku wydłuży się, cała warstwa FRME i wszystkie elementy, które napotka będą poruszać się wraz z nim.

Jeżeli choć jeden piksel FRME nie będzie mógł się poruszyć (np. z powodu ściany na jej drodze), cały mechanizm nie będzie mógł się poruszyć. Każda cząstka za ramą uniemożliwi również cofnięcie się mechanizmu.