Elements:Explosives/pl

From The Powder Toy
Revision as of 20:11, 20 April 2017 by docRoboRobert (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ta kategoria zawiera 13 elementów, z których wszystkie są wybuchowe (z wyjatkiem FIRE i CFLM).

Wszystkie elementy które są tutaj przedstawione palą się albo wybuchają, gdy narażone są na działanie ognia (z wyjątkiem elementu CFLM i FIRE), każdy element ma inne właściwości, które inaczej reagują w symulatorze. Ciśnienie, ciepło, elektryczność, ogień, a nawet woda może wyzwolić energie niektórych elementów w tej kategorii.

FIRE Ogień

Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobne do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez mur dla gazów.

GUN Proch strzelniczy

Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i wysokiej temperatury. Jest w formie proszku.

NITR Nitrogliceryna

Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła albo płomienia. Przemienia się w olej (OIL) pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów).

C-4 C-4

Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha). Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.

RBDM Rubid

Wybucha w kontakcie z Wodą (WATR) i ogniem (FIRE). Przewodzi elektryczność. Brak reakcji z ciśnieniem.

LRBD Ciekły rubid

Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.

THDR Grzmot

Bardzo gorąca ciecz trochę jak substancja, stwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidium {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową w kontakcie z jakim kolwiek materiałem z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych.

THRM Termit

Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą i lawą. Generuje olbrzymie ilości ciepła. Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy.

Temp: 22,00

Termit produkuje pokruszony metal w wyniku chłodzenia lawy otrzymanej z niego.

CFLM Zimny płomień

Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża część wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury Zapala C-5.

FIRW Fajerwerki

Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 5500 stopni Celsjusza.

Kolor: Pomarańczowy

Temp.: 22,00

Pojawiają się one w wersji 44.6.

LIGH Błyskawica

Description: "Lightning. Change the brush size to set the size of the lightning."

Type: None / Special

Bolt or "Arc" Lightning, Very short-lived element, ~2 to 5 frames of persistence. Upon clicking a "bolt" of LIGH will extend from the brush (angle is random, always downward when with the gravity setting on 'vertical', but at any angle when the gravity setting is 'off' (and generally pointing toward the centre of the screen when the gravity setting is on 'radial')), then dissipate, leaving a "thunderclap" pressure wave in its wake. Generates an extreme amount of heat and pressure upon making contact with another element, but not penetrating it, striking the surface only. Will spark conductors that survive the impact. Can be produced by sparking TESC. Length, temp, and pressure of bolt are based on the brush size used to produce it.

DEST Niszczycielska bomba

Description: "More destructive Bomb, can break through virtually anything."

Type: Powder

Much more destructive than BOMB. When within 2 pixels of another element (except for DMND, any type of clone, or any type of Wall), DEST releases high amounts of heat and pressure, melting and/or scattering most elements. DEST survives for many frames after the initial impact and often tends to dig into whatever is in the way.


FWRK Pierwsze wykonane fajerwerki

Eksplodują po zetknięciu się z neutronami i pod wpływem ciepła (początek eksplozji w temperaturze 170 ° C).

Skacze wyżej niż FIRW ale ma dziwne trajektorie lotu. Eksploduję gorącymi odłamkami bladego żaru.

BOMB Bomba

Błyszczy. Eksploduje, gdy dotyka innych cząstek z wyjątkiem Diamentu, Klona, łamliwego Klona, PCLN, lub dowolnego rodzaju ściany. Może zniszczyć Czarną dziurę lub Białą dziurę.

C-5 C-5

"Zimne" C-4. Nie eksploduje w kontakcie z ogniem, ale w kontakcie z CFLM i chłodem. Niewrażliwe na ciśnienie.


Category:Elements