Elements:Explosives/pl

From The Powder Toy
Revision as of 11:03, 20 April 2017 by docRoboRobert (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ta kategoria zawiera 13 elementów, z których wszystkie są wybuchowe (z wyjatkiem FIRE i CFLM).

Wszystkie elementy które są tutaj przedstawione palą się albo wybuchają, gdy narażone są na działanie ognia (z wyjątkiem elementu CFLM i FIRE), każdy element ma inne właściwości, które inaczej reagują w symulatorze. Ciśnienie, ciepło, elektryczność, ogień, a nawet woda może wyzwolić energie niektórych elementów w tej kategorii.

FIRE Ogień

Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobne do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez mur dla gazów.

GUN Proch strzelniczy

Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i wysokiej temperatury. Jest w formie proszku.

NITR Nitrogliceryna

Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła albo płomienia. Przemienia się w olej (OIL) pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów).

C-4 C-4

Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha). Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.

RBDM Rubid

Wybucha w kontakcie z Wodą (WATR) i ogniem (FIRE). Przewodzi elektryczność. Brak reakcji z ciśnieniem.

LRBD Ciekły rubid

Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.

THDR Grzmot

Bardzo gorąca ciecz trochę jak substancja, stwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidium {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową w kontakcie z jakim kolwiek materiałem z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych.

THRM Termit

Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą i lawą. Generuje olbrzymie ilości ciepła. Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy.

Temp: 22,00

Termit produkuje pokruszony metal w wyniku chłodzenia lawy otrzymanej z niego.

CFLM Zimny płomień

Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża część wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury Zapala C-5.

FIRW Fajerwerki

Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 5500 stopni Celsjusza.

Kolor: Pomarańczowy

Temp.: 22,00

Pojawiają się one w wersji 44.6.

FWRK Pierwsze wykonane fajerwerki

Eksplodują po zetknięciu się z neutronami i pod wpływem ciepła (początek eksplozji w temperaturze 170 ° C).

Skacze wyżej niż FIRW ale ma dziwne trajektorie lotu. Eksploduję gorącymi odłamkami bladego żaru.

BOMB Bomba

Błyszczy. Eksploduje, gdy dotyka innych cząstek z wyjątkiem Diamentu, Klona, łamliwego Klona, PCLN, lub dowolnego rodzaju ściany. Może zniszczyć Czarną dziurę lub Białą dziurę.

C-5 C-5

"Zimne" C-4. Nie eksploduje w kontakcie z ogniem, ale w kontakcie z CFLM i chłodem. Niewrażliwe na ciśnienie.


Category:Elements