Difference between revisions of "Elements:Explosives/pl"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
m (Added more elements for polish translation)
m
Line 6: Line 6:
  
 
=== [[File:FIRE.png|FIRE]] Ogień ===
 
=== [[File:FIRE.png|FIRE]] Ogień ===
Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobne do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez mur dla gazów.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Podpala palne substancje. Podgrzewa przestrzeń do okoła, gdy ciepło otoczenia jest włączone.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Gaz (przez niektóre ściany rozpoznawany jako proszek)
 +
 
 +
Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobny do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez ścianę dla gazów. Może również przechodzić przez ścianę dla substancji sypkich. Odpowiednio podgrzany zamienia się w plazmę.
  
 
=== [[File:GUN.png|GUN]] Proch strzelniczy ===
 
=== [[File:GUN.png|GUN]] Proch strzelniczy ===
Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i wysokiej temperatury. Jest w formie proszku.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Proch strzelniczy. Lekki proszek, który wybucha w kontakcie z ogniem lub iskrami.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Proszek
 +
 
 +
Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i gdy temperatura wynosi 400 stopni lub więcej. Jest w formie proszku.
  
 
=== [[File:NITR.png|NITR]] Nitrogliceryna ===
 
=== [[File:NITR.png|NITR]] Nitrogliceryna ===
Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła albo płomienia. Przemienia się w olej (OIL) pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów).  
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Nitrogliceryna. Materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie. Wymieszaj ją z gliną (CLST), by uzyskać trotyl.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Ciecz
 +
 
 +
Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła, płomienia lub iskry. Przemienia się w olej (OIL) i niewielką ilość DESL pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów). Po zamieszaniu z CLST zamienia się w trotyl (proces podobny do tego z prawdziwego życia).
  
 
=== [[File:C-4.png|C-4]] C-4 ===
 
=== [[File:C-4.png|C-4]] C-4 ===
 +
 +
'''Opis:'''
 +
Stały materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie.
 +
 +
'''Typ:'''
 +
Ciało stałe
 +
 
Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha).
 
Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha).
 
Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.
 
Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.
  
 
=== [[File:RBDM.png|RBDM]] Rubid ===
 
=== [[File:RBDM.png|RBDM]] Rubid ===
Wybucha w kontakcie z Wodą (WATR) i ogniem (FIRE). Przewodzi elektryczność. Brak reakcji z ciśnieniem.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Rubid. Wybuchowy szczególnie w kontakcie z wodą. Niska temperatura topnienia.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Ciało stałe
 +
 
 +
Wybucha w kontakcie z wodą (WATR), kwasem (ACID) i ogniem (FIRE). Nie wybucha pod wpływem elektryczności w przeciwieństwie do innych materiałów wybuchowych. Przewodzi elektryczność jak inne metale. Brak reakcji z ciśnieniem. Topi się w temperaturze ok. 37.8 stopni.
  
 
=== [[File:LRBD.png|LRBD]] Ciekły rubid ===
 
=== [[File:LRBD.png|LRBD]] Ciekły rubid ===
 +
 +
'''Opis:'''
 +
Ciekły rubid.
 +
 +
'''Typ:'''
 +
Ciecz
 +
 
Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.
 
Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.
  
 
=== [[File:THDR.png|THDR]] Grzmot ===
 
=== [[File:THDR.png|THDR]] Grzmot ===
Bardzo gorąca ciecz trochę jak substancja, stwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidium {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową w kontakcie z jakim kolwiek materiałem z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Piorun! Bardzo gorący. Powoduje zniszczenia na większości materiałów. Przesyła prąd do metali.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Cząstka energetyczna
 +
 
 +
Bardzo gorąca substancja podobna do cieczy. Wytwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidem {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową (ciśnienie 256) w kontakcie z jakim kolwiek materiałem, nie będącym metalem (albo z metalem, który nie może przerodzić prądu, bo właśnie przyją iskrę) z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych. Ciśnienie nie ma wpływu na ruch tej substancji.
 +
 
 +
THDR ze względu na swoje właściwości jest dobrym materiałem do zainicjowania pierwszych etapów fuzji.
  
 
=== [[File:THRM.png|THRM]] Termit ===
 
=== [[File:THRM.png|THRM]] Termit ===
Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą i lawą. Generuje olbrzymie ilości ciepła. Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Termit. Pali się w ekstremalnie wysokich temperaturach.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Proszek
 +
 
 +
Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą, lawą i życiem. Generuje olbrzymie ilości ciepła (ok. 3000 stopni zaraz po podpaleniu, co wystarczy, by stopić tytan i kwarc). Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy. Ciekły termit zamienia się w BMTL po schłodzeniu. Powstaje z połączenia połamanego metalu (BRMT) i zepsutej elektroniki (BREL) w temperaturze kilkuset stopni (w pewien sposób naśladuje to prawdziwe życie).
  
 
Temp: 22,00
 
Temp: 22,00
Line 35: Line 93:
  
 
=== [[File:CFLM.png|CFLM]] Zimny płomień ===
 
=== [[File:CFLM.png|CFLM]] Zimny płomień ===
Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża część wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury Zapala C-5.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Płomień o temperaturze zera absolutnego.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Gaz
 +
 
 +
"Zumny ogień", który pali się w temp. -273,15 stopni (0K). Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury. Zapala C-5 i ANAR, ale nie inne materiały.
  
 
=== [[File:FIRW.png|FIRW]] Fajerwerki ===
 
=== [[File:FIRW.png|FIRW]] Fajerwerki ===
Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 5500 stopni Celsjusza.
+
 
 +
'''Opis:'''
 +
Fajerwerki! Kolorowe. Aktywowane ogniem.
 +
 
 +
'''Typ:'''
 +
Proszek
 +
 
 +
Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 6000 - 9000 stopni Celsjusza. Używając koloru na fajerwerkach, można zmienić kolor odłamków (EMBR).  
  
 
Kolor: Pomarańczowy
 
Kolor: Pomarańczowy
Line 44: Line 116:
 
Temp.: 22,00
 
Temp.: 22,00
  
Pojawiają się one w wersji 44.6.
+
FIRW zostały dodane w wersji 44.6.
  
 
=== [[File:LIGH.png|LIGH]] [[Element:LIGH|Błyskawica]]  ===
 
=== [[File:LIGH.png|LIGH]] [[Element:LIGH|Błyskawica]]  ===
  
'''Description:'''
+
'''Opis:'''
"Lightning. Change the brush size to set the size of the lightning."
+
"Błyskawica. Zmień rozmiar pędzla, by ustawić rozmiar piorunów."
  
'''Type:'''
+
'''Typ:'''
None / Special
+
Brak / Specjalny element
  
Bolt or "Arc" Lightning, Very short-lived element, ~2 to 5 frames of persistence. Upon clicking a "bolt" of LIGH will extend from the brush (angle is random, always downward when with the gravity setting on 'vertical', but at any angle when the gravity setting is 'off' (and generally pointing toward the centre of the screen when the gravity setting is on 'radial')), then dissipate, leaving a "thunderclap" pressure wave in its wake. Generates an extreme amount of heat and pressure upon making contact with another element, but not penetrating it, striking the surface only. Will spark conductors that survive the impact. Can be produced by sparking TESC. Length, temp, and pressure of bolt are based on the brush size used to produce it.
+
Wiązka  "łuku" elektrycznego. Bardzo krótko żyjący element, ~2 do 5 klatek utrzymywania się. Po kliknięciu, "strumień" zrobiony z LIGH utworzy się z miejsca, w którym został wytworzony (kąt jest losowy, ale zawsze skierowany w dół, gdy grawitacja zostanie ustawiona na 'pionową', lub pod dowolnym kątem, kiedy grawitacja jest wyłączona (natomiast generalnie jest wychowany w środek ekranu, kiedy grawitacja jest ustawiona na skoncentrowaną do środka)), potem zniknie, pozostawiając "grzmot" w postaci fali ciśnienia w miejscu, w którym zniknął. Generuje ekstremalne ilości ciepła i ciśnienia podczas kontaktu z innym elementem, ale nie penetrując go, tylko uderzając wyłącznie w powierzchnię. Porazi prądem materiały przewodzące, które przetrwają uderzenie. Może zostać wytworzona poprzez użycie prądu na TESC. Długość, temperatura and i ciśnienie łuku elektrycznego zależy od wielkości pędzla użytego do wytworzenia go. Odpowiednio potężna błyskawica może zainicjować proces fuzji.
  
 
=== [[File:DEST.png|DEST]] [[Element:DEST|Niszczycielska bomba]]  ===
 
=== [[File:DEST.png|DEST]] [[Element:DEST|Niszczycielska bomba]]  ===
  
'''Description:'''
+
'''Opis:'''
 
"More destructive Bomb, can break through virtually anything."
 
"More destructive Bomb, can break through virtually anything."
  

Revision as of 20:05, 3 May 2017

Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ta kategoria zawiera 13 elementów, z których wszystkie są wybuchowe (z wyjatkiem FIRE i CFLM).

Wszystkie elementy które są tutaj przedstawione palą się albo wybuchają, gdy narażone są na działanie ognia (z wyjątkiem elementu CFLM i FIRE), każdy element ma inne właściwości, które inaczej reagują w symulatorze. Ciśnienie, ciepło, elektryczność, ogień, a nawet woda może wyzwolić energie niektórych elementów w tej kategorii.

FIRE Ogień

Opis: Podpala palne substancje. Podgrzewa przestrzeń do okoła, gdy ciepło otoczenia jest włączone.

Typ: Gaz (przez niektóre ściany rozpoznawany jako proszek)

Zapala substancje łatwopalne. Unosi się do góry. Ma wysoką temperaturę (422 stopnie Celsjusza). Jest bardzo podobny do plazmy. Zachowuje się jak gaz i może przechodzić przez ścianę dla gazów. Może również przechodzić przez ścianę dla substancji sypkich. Odpowiednio podgrzany zamienia się w plazmę.

GUN Proch strzelniczy

Opis: Proch strzelniczy. Lekki proszek, który wybucha w kontakcie z ogniem lub iskrami.

Typ: Proszek

Robi bum pod wpływem ognia, (FIRE) prądu (SPRK) i gdy temperatura wynosi 400 stopni lub więcej. Jest w formie proszku.

NITR Nitrogliceryna

Opis: Nitrogliceryna. Materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie. Wymieszaj ją z gliną (CLST), by uzyskać trotyl.

Typ: Ciecz

Wybucha w warunkach wysokiego ciśnienia, ciepła, płomienia lub iskry. Przemienia się w olej (OIL) i niewielką ilość DESL pod wpływem neutronów (olej przemienia się w gaz pod wpływem neutronów więc można powiedzieć, że przemienia się też w gaz (GAS) pod wpływem neutronów). Po zamieszaniu z CLST zamienia się w trotyl (proces podobny do tego z prawdziwego życia).

C-4 C-4

Opis: Stały materiał wybuchowy wrażliwy na ciśnienie.

Typ: Ciało stałe

Wybucha intensywną ilością ciśnienia. Wybucha gdy jest wystawione na wysokie ciśnienie lub prąd (I oczywiście ciepło sprawia, że wybucha). Przekształca się w GOO pod wpływem neutronów.

RBDM Rubid

Opis: Rubid. Wybuchowy szczególnie w kontakcie z wodą. Niska temperatura topnienia.

Typ: Ciało stałe

Wybucha w kontakcie z wodą (WATR), kwasem (ACID) i ogniem (FIRE). Nie wybucha pod wpływem elektryczności w przeciwieństwie do innych materiałów wybuchowych. Przewodzi elektryczność jak inne metale. Brak reakcji z ciśnieniem. Topi się w temperaturze ok. 37.8 stopni.

LRBD Ciekły rubid

Opis: Ciekły rubid.

Typ: Ciecz

Taki sam jak rubid, tyle że ciekły.

THDR Grzmot

Opis: Piorun! Bardzo gorący. Powoduje zniszczenia na większości materiałów. Przesyła prąd do metali.

Typ: Cząstka energetyczna

Bardzo gorąca substancja podobna do cieczy. Wytwarza prąd na wszelkich materiałach przewodzących elektryczność (poza Rubidem {RBDM}). Jest jednym z elementów najbardziej destrukcyjnych, tworzy potężną falę uderzeniową (ciśnienie 256) w kontakcie z jakim kolwiek materiałem, nie będącym metalem (albo z metalem, który nie może przerodzić prądu, bo właśnie przyją iskrę) z wyjątkiem materiałów nie zniszczalnych. Ciśnienie nie ma wpływu na ruch tej substancji.

THDR ze względu na swoje właściwości jest dobrym materiałem do zainicjowania pierwszych etapów fuzji.

THRM Termit

Opis: Termit. Pali się w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Typ: Proszek

Termit reaguję tylko z ogniem, plazmą, lawą i życiem. Generuje olbrzymie ilości ciepła (ok. 3000 stopni zaraz po podpaleniu, co wystarczy, by stopić tytan i kwarc). Aby samoistnie się stopił potrzeba bardzo wysokiej temperatury. Po zapłonie zmienia się w niezwykle gorącą ciecz. Powstaje też trochę plazmy. Ciekły termit zamienia się w BMTL po schłodzeniu. Powstaje z połączenia połamanego metalu (BRMT) i zepsutej elektroniki (BREL) w temperaturze kilkuset stopni (w pewien sposób naśladuje to prawdziwe życie).

Temp: 22,00

Termit produkuje pokruszony metal w wyniku chłodzenia lawy otrzymanej z niego.

CFLM Zimny płomień

Opis: Płomień o temperaturze zera absolutnego.

Typ: Gaz

"Zumny ogień", który pali się w temp. -273,15 stopni (0K). Przeciwieństwo ognia. Chłodzi materiały do najmniejszej możliwej temperatury, zamraża wodę (WATR), powoduje resublimację CO2 i inne efekty związane z gwałtowną zmianą temperatury. Zapala C-5 i ANAR, ale nie inne materiały.

FIRW Fajerwerki

Opis: Fajerwerki! Kolorowe. Aktywowane ogniem.

Typ: Proszek

Po zetknięciu się z ogniem, fajerwerki będą strzelały w górę i eksplodowały gorącymi kolorowymi odłamkami o temperaturze 6000 - 9000 stopni Celsjusza. Używając koloru na fajerwerkach, można zmienić kolor odłamków (EMBR).

Kolor: Pomarańczowy

Temp.: 22,00

FIRW zostały dodane w wersji 44.6.

LIGH Błyskawica

Opis: "Błyskawica. Zmień rozmiar pędzla, by ustawić rozmiar piorunów."

Typ: Brak / Specjalny element

Wiązka "łuku" elektrycznego. Bardzo krótko żyjący element, ~2 do 5 klatek utrzymywania się. Po kliknięciu, "strumień" zrobiony z LIGH utworzy się z miejsca, w którym został wytworzony (kąt jest losowy, ale zawsze skierowany w dół, gdy grawitacja zostanie ustawiona na 'pionową', lub pod dowolnym kątem, kiedy grawitacja jest wyłączona (natomiast generalnie jest wychowany w środek ekranu, kiedy grawitacja jest ustawiona na skoncentrowaną do środka)), potem zniknie, pozostawiając "grzmot" w postaci fali ciśnienia w miejscu, w którym zniknął. Generuje ekstremalne ilości ciepła i ciśnienia podczas kontaktu z innym elementem, ale nie penetrując go, tylko uderzając wyłącznie w powierzchnię. Porazi prądem materiały przewodzące, które przetrwają uderzenie. Może zostać wytworzona poprzez użycie prądu na TESC. Długość, temperatura and i ciśnienie łuku elektrycznego zależy od wielkości pędzla użytego do wytworzenia go. Odpowiednio potężna błyskawica może zainicjować proces fuzji.

DEST Niszczycielska bomba

Opis: "More destructive Bomb, can break through virtually anything."

Type: Powder

Much more destructive than BOMB. When within 2 pixels of another element (except for DMND, any type of clone, or any type of Wall), DEST releases high amounts of heat and pressure, melting and/or scattering most elements. DEST survives for many frames after the initial impact and often tends to dig into whatever is in the way.


FWRK Pierwsze wykonane fajerwerki

Eksplodują po zetknięciu się z neutronami i pod wpływem ciepła (początek eksplozji w temperaturze 170 ° C).

Skacze wyżej niż FIRW ale ma dziwne trajektorie lotu. Eksploduję gorącymi odłamkami bladego żaru.

BOMB Bomba

Błyszczy. Eksploduje, gdy dotyka innych cząstek z wyjątkiem Diamentu, Klona, łamliwego Klona, PCLN, lub dowolnego rodzaju ściany. Może zniszczyć Czarną dziurę lub Białą dziurę.

C-5 C-5

"Zimne" C-4. Nie eksploduje w kontakcie z ogniem, ale w kontakcie z CFLM i chłodem. Niewrażliwe na ciśnienie.

TNT Trotyl

Description: "TNT, explodes all at once"

Type: solid

A solid explosive similar to C-4, but creates more pressure and less fire. It is quite a hot explosive, hot enough to melt METL. TNT will explode into bomb shrapnel upon detonation. TNT is the only explosive that explodes instantaneously upon ignition. It was added in version 69.0 beta.

IGNC Lont zapalający

Description: "Ignition cord. Burns slowly with fire and sparks."

Type: Solid

A slow burning fuse-like material. IGNC, unlike FUSE, can be ignited by FIRE as well as hot materials. It burns with EMBR and FIRE at low temperatures. IGNC can be used as a delay to set off low grade explosives, and it can also burn in WATER. NEUT can pass through IGNC without distortion. Added in v70.0.

GBMB Bomba grawitacjna

Description: "Gravity bomb. Sticks to the first element it touches and produces a strong gravity push."

Type: Powder

Sticks to the first particle it touches and creates a burst of positive gravity, then a strong burst of negative gravity. Newtonian gravity must be enabled for it to work.

Category:Elements