Main Page/sv

From Powder Toy Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Deutsch • Español • 日本語 • 한국어 • Polski • Русский • Svenska • 中文 • ‪中文(简体)‬

Välkommen till The Powder Toy's Wiki. Läs här för hjälp eller förklaringar på elementen och programmet i övrigt.


Element Klasser

Walls Menu.png

Väggar

Electronics Menu.png

Elektronik

Powered Materials Menu.png

Drivna material

Sensors Menu.png

Sensorer

Force Creating Menu.png

Kraft-skapande

Explosives Menu.png

Explosiva ämnen

Gasses Menu.png

Gaser

Liquids Menu.png

Vätskor

Powders Menu.png

Pulver

Solids Menu.png

Solida ämnen

Radioactive Menu.png

Radioaktiva ämnen

Special Menu.png

Special-ämnen

Life Menu.png

Liv

Tools Menu.png

Verktyg

Namespaces
Variants
Actions
Personal tools